0756FR4C3751

Met pastores van het pastoraal team van de Maria Sterre der Zee parochie