Op zondag 29 mei 2016 ontvingen de kinderen hun Eerste Heilige Communie in de parochie Maria Sterre der Zee. Deze altijd zo speciale gebeurtenis, vond plaats in de gemeenschap van de Heilige Willibrord . Het was een mooie dag, de kinderen hadden erg naar dit moment toegeleefd, en ze schitterden. Vicaris Ad van der Helm, creëerde een band met de kinderen.
Hij bleef bij ze in de parochiezaal, sprak met ze en stelde ze gerust tot de viering begon.
Een prachtig versierde kerk, de kinderen kwamen binnen met hun brandende doopkaars, terwijl er gespeeld werd; “Dit is de dag die de Heer ons geeft”. Twee kinderen deden het welkomstwoord. De voorganger bleef samen met de kinderen voor het altaar staan tijdens de lezingen en de voorbede met de ouders.
Dit familiegevoel straalde warmte uit, dichtbij het volk en betrokkenen. Op het heilig moment mochten de kinderen nu zelf Jezus ontvangen en mocht Jezus met hun toestemming voor altijd in hun hartje wonen. Iets wat door hun doopsel al is vastgelegd, maar zeker niet zonder hun geloof erin. Voor de kinderen en hun familie een geweldig spannend moment dat zichtbaar veel gevoelens met zich mee bracht.
Samen met het kinderkoor Little Stars zongen de kinderen “Light a candle for peace”.
Terwijl zij het ‘Wees gegroet Maria‘ zongen liepen de kinderen kort voor het eind van de viering door tot achterin de kerk. Daar knielden zij met de voorganger op de bidstoelen en spraken het Wees gegroet Maria gebed uit. Na groepsfoto’s en felicitaties waren er alleen nog maar stralende gezichten van blije kinderen te zien. Nu wachtte hun het feest in familiekringen.
Zondag 5 juni was het afsluitingsfeest, samen met de vormelingen. Gedurende de voorbereidingsperiode hadden beide groepen en hun ouders elkaar leren kennen. Er was een etentje naar aanleiding van de Vastenactie Uganda met een vrijwillige opbrengst van maar liefst 135 euro! Nieuwe ideeën en voorbeelden uit het dagelijks leven ondersteunde de catechese en het geloof van de kinderen en Jezus werd tastbaarder.
Van harte feliciteren wij de kinderen en hun familie, en we hopen ze bij de Eucharistie te ontmoeten, waar dan ook. Veel dank aan het catechese-team en aan de moeders die de goede communicatie tussen kinderen, ouders en het team onderhielden.

communie Willibrord
Communicanten 2016 H. Willibrord