h001-front

Huwelijksvoorbereiding 
In de parochie worden stellen voorbereid op hun huwelijk. Tweemaal per jaar wordt een cursus steeds door een lid van het pastoraal team geleid. Op deze manier leren stellen elkaar kennen en kunnen zij met elkaar uitwisselen onder leiding van leden van het pastoraal team.
Onderwerpen van de bijeenkomsten zijn onder andere het Bijbelse fundament van het huwelijk en de menselijke omgang met elkaar. In de katholieke traditie is het huwelijk de sacramentele basis van het gezin als huiskerk. Wanneer mensen gaan trouwen, leggen zij een basis voor hun verdere leven als gelovige mensen. In deze huwelijksvoorbereiding worden handvatten aangereikt om dit katholieke en christelijke leven gestalte te geven. Ook zogenaamde “gemengde” stellen van wie een van de partners een andere geloofsachtergrond heeft worden uitgenodigd hieraan deel te nemen.
Praktische informatie:
In de zomer is een cursus op 23 juni, 5 juli en 12 juli. In het najaar is de cursus op 30 augustus, 13 september en 27 september. Beide cursussen vinden plaats in de pastorie H. Jacobus de Meerdere (Willemstraat 60) begeleidt door vicaris Ad van der Helm.
U kunt zich opgeven via parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl