Het Hoogfeest van Maria Ten Hemelopneming is ook dit jaar weer echt gevierd. In de St. Jacobus was er na de goed bezette middagmis een High Tea voor ouderen in de sfeervolle zalen van de pastorie.
Eigenlijk had het een tuinfeest moeten worden, maar de mensen bleven liever binnen, maar wel met de tuindeuren wijd open. Na de Heilige Mis waarin pater Johan csj terugging naar het uitroepen van het Hoogfeest in de jaren 50 van de vorige eeuw door Paus Pius XII, volgde er een gezellig samenzijn, waarin de aanwezigen genoten van de lekkernijen maar vooral ook van het onderling gesprek. Voor velen was het een lange warme zomer geweest die ze grotendeels thuis hadden doorgebracht.
Met dank
aan  Eunice, Marja, Yvonne, Astrid en Tiny voor alle hulp.
St. Jacobsstaf