Op zondag 26 september wordt het Hoogfeest van Kerkwijding gevierd. Het is dan 143 jaar geleden dat ons kerkgebouw werd gewijd door mgr. P.M. Snickers van Haarlem. Al bijna anderhalve eeuw is onze kerk Huis van
God en hebben vele dekens en pastoors de geloofsgemeenschap geleid en geïnspireerd. U vind de namen van deze pastoors op de zwart marmeren panelen achter in de kerk.

De laatste naam is van pastoor Ad van der Helm, later parochievicaris. Bij zijn komst in 2008 zei zijn voorganger dat de nieuwe pastoor “God sent” was en wij hem in liefde moesten ontvangen. Ook zijn vertrek naar een ander Huis van God (in Zoetermeer) aanvaarden wij nu in liefde en dankbaarheid. En wij hopen dat de geloofsgemeenschap van de Heilige Jacobus zich zal blijven inzetten voor de Kerk. Het is misschien wel het grootste cadeau dat wij de vertrekkende vicaris kunnen geven. Ook na het vertrek van de vicaris is het belangrijk op uw plaats te blijven en zo mogelijk een plaats
kiezen om mee te bouwen aan een bloeiende geloofsgemeenschap, “De Kerk mag zich niet op zichzelf terugplooien. Paus Franciscus waarschuwt ons voortdurend tegen een zelfverzekerde en zelf-betrokken houding. Hij spreekt van een dynamiek van exodus om uit zichzelf te treden en naar de ander toe te gaan, om telkens opnieuw als maar verder te zaaien. Hij spreekt van een ‘Kerk en sortie’, wegtrekken uit ons eigen comfort om moedig iedereen die verwijderd is van het geloof tegemoet te treden in het licht van het Evangelie”.

En dit altijd vanuit de H. Eucharistie, het volgehouden gebed en het luisteren naar Gods Woord, opdat we Hem niet voor de voeten lopen.

Hoogmis op zondag 26 september
De Jacobusgemeenschap en de Parochie Maria Sterre der Zee nemen node afscheid van parochievicaris Ad van der Helm. Per 1 september is Ad van der Helm door de bisschop aangesteld als pastoor van de Nicolaasparochie te Zoetermeer.
Zijn afscheid zal plaats vinden op zondag 26 september a.s. op het Feest van Kerkwijding in de Hoogmis van 11.00 uur in de Sint Jacobuskerk. Na afloop zult u, afhankelijk van de Corona-maatregelen, persoonlijk afscheid kunnen nemen.

Deelname afscheidscadeau
Bij zijn vertrek uit de parochie zal aan de parochie-vicaris een cadeau worden aangeboden, waaraan u kunt bijdragen om zo uw waardering voor hem tot uitdrukking te brengen. Het cadeau zal bestaan uit een blijvende herinnering aan den Haag en tevens (op verzoek van parochievicaris van der Helm) uit een bijdrage aan het Straatpastoraat in Den Haag. Zo neemt hij een herinnering mee maar laat hij ook iets achter in de stad en de parochie waar hij zoveel pastoraal werk heeft verricht.

Als u een bijdrage wilt leveren aan dit cadeau, kunt u een bedrag overmaken naar bankrekeningnummer NL34 INGB 0000 3592 78 t.n.v. R.K. Kerkbestuur Parochie St. Jacobus de Meerdere o.v.v. Cadeau parochievicaris van der Helm.
Graag vóór 26 september.

Bijdrage afscheidsboek Ook nodigen wij u van harte uit om een bijdrage aan te leveren voor het afscheidsboek dat wij voor onze parochievicaris willen samenstellen. U kunt uw bijdrage, voor 1 september a.s. per email opsturen naar hantevisser@gmail.com. Ook kunt u uw bijdrage voor het afscheidsboek in de Witte Kist achter in de St. Jacobuskerk deponeren.
Voor informatie: Marco Huisman T 06 28682306, Hante Visser T 0651614051 en Lore Olgers T 070-3244118/ 06 29737151