In het kader van het Jaar van barmhartigheid staan we met emeritus pastor John Batist stil bij de wijze waarop kunstenaars barmhartigheid zien. Waarschijnlijk is het meest bekende voorbeeld wel het schilderij De terugkeer van de verloren zoon van Rembrandt van Rijn, waarop te zien is dat de vader zijn eigenzinnige zoon weer barmhartig in zijn armen sluit. Maar ook de Zeven werken van barmhartigheid die door de Meester van Alkmaar zijn geschilderd of De barmhartige Samaritaan die Vincent van Gogh op het doek weergaf, zijn bij velen wel bekend.

Elisabeth von Thüringen, deel van een triptiek, rond 1480
Elisabeth von Thüringen, deel van een triptiek, rond 1480

Naast verbeelding van Bijbelse voorbeelden van barmhartigheid, zie je vanaf de vroege Middeleeuwen ook afbeeldingen van heiligen die uitmuntten in het beoefenen van barmhartigheid. Denk aan Laurentius, die in Rome de diaconale zorg had voor de armen; Martinus, die de helft van zijn mantel weggaf aan een bedelaar; Franciscus die radicaal koos voor de zieken en armen, of Elisabeth van Thüringen, die brood uitdeelde aan de armen. Ze zullen deze middag zeker de revue passeren.
Maar we laten ook meer eigentijdse voorbeelden zien waarop kunstenaars op vaak uitdagende wijze barmhartigheid verbeelden. Denk aan de fotoserie Christ in New York van Duane Michals, of de schilderijen die de Vlaamse Pat de Vylder maakte. Ook voor kinderen is er werk over gemaakt, bijvoorbeeld door Leo Tolstoi (onder meer De wonderlijke Kerst van vadertje Panov) en Willy Vandersteen die een Suske en Wiske-aflevering maakte rond de werken van barmhartigheid. We gaan het zien en toelichten en er is gelegenheid tot gesprek.
Datum: donderdag 6 oktober 2016 | Tijd: 14.30 uur | Plaats: pastorie Antonius Abt | Aanmelding bij het secretariaat, tel. 070-354 17 42 | Kosten: vrijwillige bijdrage