Na een goed bezette Middagmis werden de ouderen uitgenodigd voor een High Tea in de pastorie. We vierde dit speciaal op het  Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming. De bedoeling was een tuinfeest maar het regende helaas pijpenstelen. Gelukkig was er genoeg plaats in de grote zaal. Iedereen kon een plek vinden waarna het feest begon.

Salve Regina

Ongeveer 35 ouderen kwamen samen in de sfeervolle kamers van de pastorie. Vele echt Engelse lekkernijen werden geserveerd en er werd gezellig gepraat. Ook parochievicaris van der Helm was aanwezig, die spontaan het Salve Regina inzette.  Een feestelijke bijeenkomst op dit belangrijkste Mariafeest. Dank aan alle hulpen van de St. Jacobsstaf.