Op het Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming had de St. Jacobsstaf de ouderen de gelegenheid geboden naar het Rozenkransgebed en de middagmis te komen. De mensen die niet zelf konden komen werden thuis opgehaald.
Na de H. Mis, die door pastoor Langerhuizen werd opgedragen, was er een ´High tea´ in pastorie en tuin. Later op de middag werd er een korte film over `De wonderdadige medaille van de Rue du Bac` getoond. Deze medailles werden ook uitgereikt en gezegend door parochievicaris van der Helm.
Het was echt feest in de tuin. Kijkt u maar!
High tea 1  High tea 3  High tea 4  High tea 5  High tea 6  High tea 2