Bericht van Het Interreligieus Beraad Segbroek (IBS)
Sinds 2011 wordt vanuit de Verenigde Naties (VN), op initiatief van Koning Abdullah II van Jordanië, wereldwijd ‘The World Interfaith Harmony Week’(WIHW) gevierd. Dit vindt plaats in de eerste week van februari. Mensen van verschillende religieuze en levensbeschouwelijke en levensbeschouwelijke achtergronden ontmoeten elkaar rondom drie uitgangspunten:
liefde voor God
liefde voor de medemens
liefde voor het goede
Het Interreligieus Beraad Segbroek (IBS) heeft WIHW omarmd en geeft daar dit jaar opnieuw aandacht aan.
Maandag 4 februari 2019, 15.00  –  17.30 uur in de Openbare Bibliotheek, locatie Segbroek Weimarstraat 353, 2562 HL, Den Haag
Daar staan twee onderwerpen centraal:

  • De presentatie van een interreligieus dominospel
  • De aanzet tot een veiligheidspact tussen religieuze en levensbeschouwelijke organisaties
  1. Het dominospel nodigt uit tot het leren kennen van elkaar en een gesprek daarover!

Met elkaar bespreken we een verklaring om religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen samen  te brengen, bijv. als er in de samenleving spanningen zijn die kunnen leiden tot discriminatie en racisme.
Sprekers zullen ervaringen delen uit andere steden.
Woensdag 6 februari 2019, 14.00  –  16.00 uur  of   16.30 –  18.30 uur RK Parochie Maria Sterre der Zee, Pastorie H. Agneskerk, Beeklaan 188, 2562 AP, Den Haag
U bent uitgenodigd om deel te nemen aan een lunch/diner om daklozen, die in het bijzonder worden uitgenodigd, te ontmoeten. Iedereen is dus welkom.
Zaterdag 9 februari 2019,  14.15 – 15.15 uur of 20.00 – 21. 00 uur Theater De Nieuwe Regentes, Weimarstraat 63, 2562 GR Den Haag
Op deze zaterdag wilde het IBS een wandeling langs religieuze en levensbeschouwelijke instellingen organiseren. Zulke wandelingen leefden ook bij het Theater De Nieuwe Regentes, rondom het programma InSpiRituals. Aan dat programma werken ook deelnemers van het IBS mee. Op het toneel wordt aandacht gegeven aan inspirerende rituelen en uitingen die men in de gemeenschappen kan ervaren. Na het programma (in de middag), of daarvoor (in de avond) kan deelgenomen worden aan een wandeling langs gebedshuizen. Zeer aanbevolen!
Zie ook de website: www.deneieuweregentes.nl
Informatie: 070 3624009, 06 19599553, of bart.tenbroek@online.nl
Bart ten Broek – advisor Steering Committee URI NETHERLANDS President of CC Interreligieus Beraad Segbroek, Den Haag, NL
Member of the Global Council URI 2014  –  2018
bart.tenbroek@online.nl
Loosduinseweg 251, 2571 AD Den Haag, Netherlands
Phone: +31.70.3624009 / 06 19599553
www.uri-europe.euwww.uri.orgwww.stichtingibs.nlwww.unitedreligionsinitiativenederland.nl
The purpose of the United Religions Initiative is to promote enduring, daily interfaith cooperation, to end religiously motivated violence and to create cultures of peace, justice and healing for the Earth and all living beings.