Jakobskerk 2Op 25 augustus 2016 is het 450 jaar geleden dat de St. Jakobskerk ontdaan werd van beelden en andere katholieke verfraaiingen. Deze beeldenstorm verliep in Den Haag minder gewelddadig dan elders. Hier was het minder een lompe vernielzucht. Ook de gegoede burgerij was hierbij betrokkenen. De St. Jacobuskerk en de Kloosterkerk aan het Lange Voorhout kregen het wel zwaar te verduren. Kloosters van vrouwen werden gespaard evenals de Hofkapel op het Binnenhof. Het was de aanloop naar de overgang van de middeleeuwse Jakobskerk kerk naar de ‘nieuwe religie’ die voortaan gebruikt werd voor de gereformeerde eredienst.
De katholieken kerkten sinds die tijd in schuilkerken in de stad en ‘klopjes’ gingen langs de huizen om te vertellen dat er een priester in de stad was om de mis te vieren op deze geheime, maar Jacobuskerk_Den_Haag3later getolereerde plekken. Veel katholieken bleven op die manier bij hun oorspronkelijke confessie betrokken. Van deze plekken zijn de Oud katholieke kerk in de Juffr Idastraat en het klooster aan de Oude Molstraat nog over. In de negentiende eeuw kregen de katholieken een nieuwe publieke behuizing aan de Parkstraat in de huidige St. Jacobuskerk, gebouwd door P.Cuypers in 1875,nadat zij sinds 1806 weer de beschikking hadden gekregen over de hofkapel aan het Binnenhof.
Herdenking 30 oktober
Dit jubileum wil de Haagse Gemeenschap van Kerken vieren in samenwerking met de katholieke parochie Maria Sterre der Zee en de Protestantse gemeente ’s-Gravenhage op zondag 30 oktober, de vooravond van Hervormingsdag. We vieren dit met een wandeling van de St. Jacobuskerk aan de Parkstraat, waar de voorwerpen getoond worden die nog uit de schuilkerkentijd afkomstig zijn, naar het Haags Historisch Museum waar het Haags kerkzilver uit de Grote Kerk wordt getoond, de ‘Kerkschat’. Vervolgens wandelen we via het Binnenhof (Hofkapel) naar de Grote Kerk aan de Torenstraat waar we rond 17.00 aankomen. Daar is een rondleiding en vervolgens een kort oecumenisch gebed waarin verschillende pastores voorgaan.
Klik hier voor meer informatie.