Heiligenverhalen zijn Bijbelverhalen, maar dan verteld in het leven van en heilige.

Gaat dat ook op als er sprake is van engelen in heiligenverhalen?

Of dienen de engelen alleen maar om het leven van een heilige interessanter, mooier, (on)geloofwaardiger, heiliger, mystieker te maken?

Komen die heiligen daardoor dichter bij ons te staan of juist verder van ons af? Hangt er een beetje van af wat ze doen in het leven van een heilige.

Dries van den Akker SJ  onderscheidt negen á tien verschillende functies en hij daagt u uit om een lijstje te maken van de functies die engelen vervullen in heiligenlevens.

En zijn al die functies terug te voeren op Bijbelse voorbeelden? En in uw eigen leven? Komen er engelen in voor?

Dries van den Akker SJ

Maandag 18 maart 19.30 uur – 21.30 uur

H. Agneskerk, Beeklaan 188, Den Haag

Opgave niet verplicht en vrije gift

Organisatie: RK Parochies “De Vier Evangelisten” en “Maria Sterre der Zee” en “DEZINNEN, katholiek netwerk voor inspiratie en dialoog”.