Sinds vele jaren wordt in de geloofsgemeenschap St. Jacobus de Meerdere, driemaal per jaar op zondagmiddag, de Heilige Mis met Ziekenzegen gevierd. Dit jaar zullen deze vieringen op 11 juni,  10  september en  26 november plaats vinden.
De  Heilige Mis met Ziekenzegen zal voortaan anders heten, namelijk Heilige Mis met aansluitend Viering van Barmhartigheid.
De reden is om naast de mensen die ziek zijn, ook jonge en oudere mensen, kennis te laten maken met deze vaak zo genadevolle momenten. Om dit te verduidelijken volgt hier de inhoud van de Viering van Barmhartigheid. ziekenzalving

Programma

Na de Heilige Mis, die om 16.00 uur begint, zal het Allerheiligst Sacrament op het altaar worden uitgesteld. Aansluitend zal er gelegenheid zijn tot:

  • Aanbidding
  • Sacrament van Boete en Verzoening en / of
  • Sacrament van de Ziekenzalving en / of
  • U wordt uitgenodigd om naar voren te komen voor gebed en om zegen te ontvangen voor uzelf en/of voor uw dierbaren.

Naast enkele priesters voor de bediening van de Sacramenten, zijn er mensen aanwezig om met en voor u te bidden. Het geheel zal worden omlijst met muziek.
Wij nodigen u graag uit deze vaak mooie en stille momenten mee te maken waarbij we de Heilige Drievuldigheid, de Heilige Maagd Maria en de Heiligen zullen smeken om  bijstand uit de Hemel.
Namens Pater Kornelius – Maria, csj
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mary Jansen, tel: 070-3601748