Op zondag 25 juni vindt dit jaar in de Jacobus de Meerdere kerk (Parkstraat 65A) de Pausmis plaats om 10.30 uur. Met de pontificale Latijnse Hoogmis vieren we de verjaardag van de Pauskeuze van Paus Franciscus. De Nederlandse bisschoppen en de pauselijke Nuntius celebreren deze feesetelijke en plechtige Hoogmis. Pastoor Langerhuizen concelebreert en diaken Henk van Zoelen assisteert. Zoals gebruikelijk zal het kerkkoor met instrumentalisten een mooie Mis ten gehore brengen. Vaandeliers van een schuttersgilde uit Brabant zullen deze Hoogmis door hun aanwezigheid opluisteren. U bent van harte welkom om deze feestelijke Hoogmis mee te vieren.

Pastoor Dolf Langerhuizen