kerkwijding

De eerstesteenlegging voor de huidige H. Antonius Abtkerk vond plaats op 10 februari 1926 en op 29 september 1927 wijdde de bisschop van Haarlem, Mgr. A.J. Callier, de nieuwe kerk plechtig in. Zodoende is vrijdag 29 september 2017 de dag dat het kerkgebouw 90 jaar oud is.

kerkwijding
Inwijding van de kerk door Mgr. A.J. Callier

In Het Vaderland van 30 september 1927 stond een kort artikel over de inwijding:
‘Gisteravond had in de nieuwe R.-K. kerk te Scheveningen eene indrukwekkende plechtigheid plaats. Van de oude noodkerk op het terrein achter villa Plantlust aan den Lagen Weg is het Allerheiligste naar het nieuw Godshuis overgebracht.
In de volle Kerk was ter weerszijden een eerewacht van eenige honderden bruidjes met lelietakken in de hand opgesteld. De meeste parochianen droegen een brandende kaars. Het orgel speelde een blij intochtslied getiteld Welkom den Koning, toen de pastoor, dragend het H. Sacrament, aan den ingang der kerk verscheen en vervolgens langzaam naar het altaar schreed.
Hierop volgde een plechtig lof, waaronder het zangkoor der kerk zich in meerstemmige gezangen van Jos Vranken en Philip Loots deed hooren.’