koffie schenkenDe hooggespannen verwachtingen werden niet alleen bewaarheid, ze werden zelfs overtroffen op zondag 10 juli toen we in de Antonius Abt feest vierden ter ere van onze patroonheilige. De driekleur wapperde al vroeg in de ochtend aan de vlaggenmast in gezelschap van de pauselijke geelwitte wimpel.
Pastoor Dolf Langerhuizen was van de partij en alle zangkoren gaven acte de présence waardoor het een indrukwekkende eucharistieviering werd onder het motto Mensen hebben mensen nodig. (Kan het zijn dat de preek wat lang was?) Het was prachtig weer zodat we na de viering naar buiten konden voor koffie en meer.
Bouke Bosma was naar Scheveningen gekomen om mee voor te gaan in de viering en verder de hele dag onze gast te zijn. Bouke, inmiddels pastor Bosma uit Leimuiden, liep vóór zijn priesterwijding stage in de Abt en maakte in die periode vele vrienden in onze gemeenschap. Ook pastor Marijke Witteman was gekomen, bekend van de gezinsvieringen waarin haar aandeel voor ons onmisbaar is.
koffie drinkenTradities zijn er om in ere te houden en dat deden we met heerlijk gebak bij de koffie, een lunchbuffet waarin de broodjes nieuwe haring, de glaasjes korenwijn, de zalmsandwiches, de broodjes gezond en de aardbeien met slagroom niet ontbraken. De paaskaarsen 2014 en 2015 werden verloot en kwamen terecht bij twee vrijwilligers. Had Antonius daar de hand in?
Het feest sloot ook het werkseizoen af, de activiteiten gaan een paar weken op een lager pitje. Maar half augustus komt er al weer leven in de brouwerij. Leest u dus vooral het boekje Wat is er te doen dit seizoen dat tussen de bedrijven door werd gepresenteerd. U kunt het meenemen uit de kerk.