Samen met de parochie van de Vier Evangelisten gaan we op Witte Donderdag met een bus naar The Passion in Dordrecht. Op uitnodiging van het Bisdom Rotterdam wordt de busreis gratis aangeboden. Voorafgaand aan The Passion is er een Eucharistieviering in de St Antoniuskerk in Dordrecht met bisschop van den Hende als hoofdcelebrant.

De uitnodiging richtte zich in de eerste plaats tot de vormelingen van dit jaar, maar er zijn nog plaatsen in de bus beschikbaar die wij u graag aanbieden!

We vertrekken vanuit Den Haag om 16:00 uur.

Verzamelen op het Kerkplein voor H. Jacobuskerk, Parkstaat 65a

Aanmelden kan t/m 14 april o.v.v. naam, mailadres en mobiel nr.

bij Diaken Henk van Zoelen; h.vanzoelen@rkdenhaag.nl