De werkgroep M.O.V. vindt het altijd erg prettig als er uit de eigen geloofsgemeenschap projecten worden voorgedragen voor actie in de advent en de veertigdagentijd. Van twee projecten waarvoor we de afgelopen jaren geld bijeen hebben gebracht, ontvingen we een nieuwsbrief in combinatie met goede wensen voor Kerstmis en Nieuwjaar.
De ene is afkomstig van de Peace of Christ Community – Operation Hand in Hand in Ghana. Het is het project van Ineke Bosman. De brief is ondertekend door Ab van Galen, de tropenarts die Ineke bij PCC is opgevolgd als directeur en die in de Antonius Abtkerk over Hand in Hand vertelde. Met het geld dat wij in twee termijnen bijeenbrachten kon een nieuwe bedrijfswagen worden aangeschaft, geschikt voor het vervoer van mensen en materialen.
De andere komt van Stichting Een Helpende Hand (SEHH) van Tineke van Blijswijk. Met onze hulp kon de stichting in Sierra Leone een waterput laten slaan in een streek waar de ebola had huisgehouden en de mensen aan de wederopbouw van hun dorp en gemeenschap waren begonnen.