Atambua, de vrouwen van de weefcursus

De penningmeester van de parochie Maria Sterre der Zee had op 9 mei 2018 goed nieuws voor de Missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest (SSpS) in Atambua op West-Timor. De Vastenactie bracht € 13.533,61 op en dat bedrag is op dezelfde dag naar hen overgemaakt. Zij zullen het geld gebruiken voor de vakopleidingen van vrouwen en meisjes en voor hun internaten voor gehandicapte kinderen en kinderen uit arme gezinnen.
De reactie van zr. Elvira Telik SSpS, werkzaam in de Marthakerk aan de Hoefkade en aanvrager van de financiële hulp voor haar congregatie, is niet moeilijk te raden:

Ik ben heel erg dankbaar voor het grote bedrag van de Vastenactie 2018 voor Timor. Ik heb geen andere woorden meer dan God te bedanken en te bidden voor de lieve mensen die andere mensen willen helpen. Dagelijks gedenken wij u in ons gebed, lieve mensen van de parochie Maria Sterre der Zee. Moge God u allen zegenen met Zijn rijke genade.

Foto’s vertellen verhaal
Van Aswoensdag tot en met Paaszondag 2018 voerden de werkgroepen Missie, Ontwikkeling, Vrede actie voor Atambua in de zes geloofsgemeenschappen. Mede door de grote foto’s op de presentatieborden kregen de kerkgangers een goed beeld van de kook-, weef- en naaicursussen voor de vrouwen en meisjes en vooral van de deplorabele staat van de twee internaten. Uit het prachtige eindresultaat van de Vastenactie blijkt dat velen zich daardoor aangesproken voelden. Het gevraagde bedrag voor Atambua van € 9.500,00 is ruimschoots overschreden.