De werkgroepen Missie, Ontwikkeling, Vrede van onze parochie ontvingen op 4 september 2018 een brief van zuster Maria de Monsterrat Vega van het missiebureau van de Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará in Brunssum. Deze congregatie is bij ons beter bekend als de Blauwe Zusters.
In de brief bedankte zuster Maria voor het bedrag van 13.058,80 euro van de Vastenactie 2017 dat bijeengebracht werd in de geloofsgemeenschappen Willibrord, Jacobus, Driekoningen en Antonius Abt.
Ze meldde dat zij in juni 2017 het geld had overgemaakt aan de missies – 2/3 deel aan de missie in Albanië en 1/3 deel aan de missie in de Filipijnen.
Het missiehuis in Albanië, ‘Blessed Maria Tuci’, kon daarmee een generator en waterfilters aanschaffen en boeken, een laptop en andere uitgaven voor de studentes bekostigen.
De missie in de Filipijnen, het Mercy Home for Girls, heeft dankzij de donatie college- en schoolgeld kunnen betalen en studieboeken en leermiddelen kunnen aanschaffen voor de meisjes die in het internaat wonen.
Er zaten twee bijlagen bij de brief:

  • een brief van M. María Meritxell Rodríguez Sammito (Albanië) met een fotoverslag;
  • een brief van M. María de Cristo Pobre (Filipijnen) met vijf studieverslagen.

Voor zover mogelijk heeft zuster Maria de Engelse teksten in het Nederlands vertaald. Leest u dus zelf hoe goed het Vastenactiegeld terecht is gekomen.
Tenslotte verzekerde zuster Maria dat de parochianen van Maria Sterre der Zee en hun intenties zijn opgenomen in de gebeden van de congregatie.
De brief uit Albanië
De brief uit de Filipijnen