Byzantijns

Byzantijns
Goddelijke liturgie in de H. Antonius Abt

Goddelijke liturgie is de naam voor de Eucharistieviering volgens de Slavisch-Byzantijnse ritus. De priester wordt vader genoemd. Deze liturgie wordt in de orthodoxe kerken van het oosten maar ook in de R.-K. Kerk gevierd. Pastoor (vader) Dolf Langerhuizen heeft toestemming van Rome om ook in de Goddelijke liturgie voor te gaan.

Muzikale ondersteuning

Het Utrechts Byzantijns Koor onder leiding van Grigory Sarolea verzorgt de liturgische gezangen. Tweetalige liturgieboekjes en uitleg door de diaken zorgen ervoor dat de kerkgangers de viering goed kunnen volgen.

Iconenwijding

Na afloop van de liturgie is de wijding van de iconen. Deze iconen zijn geschilderd door cursisten van atelier Martin Mandaliev. Pastoor Langerhuizen wijdt de iconen door gebed, bewieroking en besprenkeling. Na de wijding is de icoon pas ‘af’; Christus, de Moeder Gods of de heilige zijn dan op mystieke wijze tegenwoordig in de icoon.
U bent van harte uitgenodigd om deze mooie en bijzondere liturgie mee te vieren!
Datum: zondag 23 april 2017 (Beloken Pasen) | Tijd: 10.30 uur | Plaats: H. Antonius Abtkerk, Scheveningseweg 235