Op 15 oktober a.s. organiseert de Abdij van Berne een debat over de vraag waar God nu en straks nog te vinden is. ‘God is verhuisd’ is de titel van het boek dat op die dag als een tweeluik samen met ‘Van macht ontdaan’ verschijnt. Dit boek is mede van de hand van onze parochievicaris Ad van der Helm.
In deze beide boeken worden harde noten gekraakt over de situatie van de kerk, maar tegelijk wordt nuchter geconstateerd dat God en zijn kerk op een nieuwe manier doorgaan. Het is alleen wel spannend om te zien hoe het er nu aan toegaat en welke heilige huisjes niet worden ontzien. En hoe er her en der veelbelovende initiatieven zijn die iets voorspellen van wat er straks van de kerk is geworden.
Wat is er nu feitelijk gaande en hoe zal de kerk straks zijn? We staan stil bij nieuwe initiatieven die nu ontdekt en waargenomen worden. Een spannende middag met Paul van Geest, Petra Stassen, Ad van der Helm, René Grotenhuis en Denis Hendrickx.
Het gesprek wordt op gang gebracht vanuit de twee boeken die op 15 oktober verschijnen. Paul van Geest is de eerste die met een reactie komt.
Over de deelnemers:
Paul van Geest is hoogleraar kerkgeschiedenis en geschiedenis van de theologie aan de Universiteit van Tilburg en bijzonder hoogleraar Augustijnse studies aan de Vrije Universiteit.
Ad van der Helm is priester van de parochie Maria Sterre der Zee en universitair hoofddocent kerkelijk recht aan de KU Leuven.
Petra Stassen werkte 25 jaar als juridisch adviseur in de RK Kerk en is directeur van Kerkelijk Waardebeheer.
René Grotenhuis was algemeen directeur van Cordaid en nu associate researcher aan de Universiteit Utrecht.
Denis Hendrickx O. Praem. is abt van de Norbertijnen Abdij van Berne.
 
Specificaties:
Wanneer:        zaterdag 15 oktober 2016; van 14.00 tot 17.00
Waar:              Abdij van Berne; Abdijstraat 49; 5473 AD Heeswijk
Aanmelden:    activiteiten@bernemedia.com
Kosten:            € 7,50 (incl. consumpties) te voldoen bij de entree