Liturgie

Maar op de eerste van de week zijn wij samengekomen om brood te breken. (Hand. 20:7)

De Liturgie heeft een belangrijke plaats binnen de H. Willibrordgemeenschap. Naast de Eucharistieviering is er ook plaats voor gebedsgroepen, gezinsvieringen en andere bijzondere vieringen waarin wordt gevierd vanuit verschillende tradities afkomstig uit verschillende landen. Hieronder is een overzicht te vinden van de liturgie die door de H. Willibrordgemeenschap wordt aangeboden.

Grupa Hagai

Dit is een Antilliaanse gebedsgroep. Zij hebben hun bijeenkomsten op vrijdagavond vanaf 20.30 uur in de Heilige Martha kerk.

Gebedsgroep Antilliaanse senioren

Dit is een Antilliaanse gebedsgroep die op maandagmiddag bij elkaar komen in de Heilige Martha kerk om met elkaar te bidden.

In de Willibrordgemeenschap wordt regelmatig de Eucharistie gevierd. U kunt de mistijden vinden onder de kop vieringen of klik hier voor het overzicht

U kunt uw misintenties doorgeven bij het secretariaat van de Willibrordgemeenschap. Ook kunt u uw misintenties doorgeven voor aanvang van de viering.  Een misintentie kost tien euro. U kunt het bedrag bij de koster betalen.

Misdienaar worden? Misschien iets voor jou!

In de eerste week van januari (zaterdag 7 januari om 10.00 uur) begint een nieuwe
cursus voor misdienaars (voor jongens en meisjes). Het is niet zo dat je met het
aantrekken van een toog dan ook gelijk weet wat je moet doen, daar gaat wel iets
aan vooraf.

Daarom is deze cursus bedoeld. Achtergronden van je geloof, wat is “Eucharistie”,
wanneer is de Eucharistie ingesteld, wat doe je zoal in de eucharistie en nog veel
meer.

Vanuit elke gemeenschap kan je je voor deze cursus inschrijven. Je kan meedoen
als je de Eerste Heilige Communie hebt gedaan of in het jaar dat je de EHC gaat
doen.

Na afloop van de cursus krijg je een certificaat. Hiermee kan je in je eigen
gemeenschap, of elders misdienaar zijn.

Download het inschrijvingsformulier dat je kan vinden op de website van de parochie
en stuur het op naar : willibrord@rkdenhaag.nl

Henk van Loon,
Lid pastoraatsgroep Willibrordgemeenschap.

Meer informatie?

Dhr. Henk van Loon: Tel. 070-3894073 (06-30972507

Inschrijfformulier

Ben jij de volgende nieuwe misdienaar?

Binnen de Willibrordgemeenschap wordt een aantal keer per jaar een gezinsmis verzorgd. Deze mis wordt muzikaal ondersteund door het kinderkoor The Little Stars

Negen dagen voor Kerstmis wordt op de Antillen de Misa di Aurora gevierd. Dit zijn dageraad missen die dienen als voorbereiding op de geboorte van het kindje Jezus en Kerstmis. Deze traditie vind jaarlijks plaats in de Heilige Martha kerk, negen dagen voor Kerstmis om 6 uur in de ochtend.

Ieder jaar vindt op de zondag voor Aswoensdag de Internationale eucharistieviering plaats. Een rijke veelkleurige viering waaraan vele katholieke migrantengemeenschappen hun medewerking aan verlenen. Dit jaar is de viering op zondag 3 maart.

H. Doopsel

Aanmelding voor doop:

U kunt contact opnemen met het secretariaat om een afspraak te maken voor de toediening van een doopsel. U kunt een voorkeur datum opgeven (zie doopplanning).  Er zijn geen kosten verbonden aan een doop maar er wordt wel een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Doop formulier

Aanvraag doopbewijs

Als u een doopbewijs nodig heeft van uw doop, dient u deze op te vragen bij de kerk waar u gedoopt bent. Bent u in de H. Marthaparochie of in een van de omliggende parochies, die nu zijn opgegaan in de H. Willibrordgemeenschap gedoopt, dan kunt u bij het secretariaat van de H. Willibrord een doopbewijs opvragen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

1e H. Communie

H. Vormsel

De voorbereidingen voor het toedienen van het Sacrament van het H. Vormsel in de

Parochie Maria Sterre der Zee zijn begonnen. Aanmelden is mogelijk via het secretariaat.