Kerken

Clemens Willibrord, ook Willibrordus genoemd, was een rooms katholieke aartsbisschop en missionaris van Angelsaksische afkomst. Willibrord is een christelijke heilige en staat ook bekend als de “apostel der Friezen”, soms ook als “apostel van de Lage Landen”.
Op zijn 20e vertrok Willibrord naar Ierland. In de Abdij van Rathmelsigi onderwierp hij zich aan een regime van strenge tucht. Tien jaar later, hij was toen 30 jaar oud, werd hij daar in 688 tot priester gewijd. In 719 ontving Willibrord bezoek van Bonifatius, die na een verblijf van drie jaar naar de Germaanse landen vertrok om daar te gaan kerstenen. Willibrord maakte een aantekening die in de kantlijn van een kalender werd gezet, betreffende de belangrijkste data van zijn missionariswerk: zijn aankomst in 690 in Francia, bisschopswijding in 695, eindigend met het gezegde in Dei nomine feliciter (in de naam van God gelukkig).
Willibrord stierf op 81-jarige leeftijd en werd op eigen verzoek begraven in Echternach. Heden ligt Willibrords graf in de crypte van de basiliek van de Abdij van Echternach

Marthakerk

Geschiedenis
De Marthakerk staat aan de Hoefkade in de Schilderswijk. De kerk is tussen 1908 en 1909 gebouwd naar een ontwerp van Nicolaas Molenaar sr. In deze jaren groeide Den Haag sterk doordat katholieke Brabanders naar de stad toe trokken. De kerk is in 1909 in gebruik genomen en gewijd aan de Heilige Martha.
In 1924 werd de kerk vergroot door Nicolaas Molenaar jr., zoon van de oorspronkelijke architect. Tevens werd een nieuwe toren aangebouwd. In 1960 liep het kerkbezoek in de Schilderswijk sterk terug. Andere kerken zoals de Sint-Jozefkerk werden afgebroken, maar de Marthakerk bleef open. De bevolkingssamenstelling van de wijk veranderde sterk in de jaren 1970 en 1980 en de oorspronkelijke autochtone bewoners trokken weg.
Nieuwe katholieke migranten uit alle delen van de wereld kwamen in de Schilderswijk wonen en maakten ook gebruik van de Marthakerk, die daardoor weer bestaansrecht kreeg. In april 2009 werd het 100-jarig jubileum gevierd. De Marthakerk wordt tot op heden gebruikt door de H. Willibrordgemeenschap.

Het gebouw
Nicolaas Molenaar sr. ontwierp een hallenkerk in neogotische stijl. Zijn ontwerp is gebaseerd op de Grote Kerk in het centrum van Den Haag. De Marthakerk heeft drie transepten en gesloten zijkapellen aan beide zijden van het koor. Het interieur is versierd met decoratieve schilderingen, onder meer op het houten tongewelf van het schip en de zijkapellen. De gemetselde pilaren zijn bekleed met gekleurd leisteen. De vensters zijn voorzien van glas-in-loodramen.
Bijzondere elementen van de inventaris zijn de beelden van het Heilig Hart en Maria, de gebeeldhouwde kuip van de preekstoel en de neogotische communiebank, die allemaal onder de monumentenstatus vallen. In 1924 werd de kerk door Molenaar jr. uitgebreid met een extra travee aan de zuidelijke entree en de toren met zadeldak. Boven de ingang bevindt zich het grote roosvenster, met daaronder 7 kleine spitsboogvensters.
Tussen 2005 en 2009 is het interieur en exterieur van de Marthakerk geheel gerestaureerd. Het gebouw is een Rijksmonument.

St_Josephkerk

De Sint-Josephkerk was een rooms-katholieke kerk in de Schilderswijk in Den Haag.
De Sint-Josephparochie is in 1880 opgericht, in de tijd de bevolking van de Schilderswijk sterk groeide. Voor de inwijding van de Sint-Josephkerk maakte men gebruik van een houten noodkerk aan de Van der Duynstraat. De Sint-Josephkerk is tussen 1886 en 1888 gebouwd aan de Van Limburg Stirumstraat. De kerk is ontworpen door Evert Margry en wordt beschouwd als het hoogtepunt van zijn carrière. Het was een grote driebeukige neogotische kruiskerk.
Wegens teruglopend kerkbezoek is de kerk in 1971 gesloten en in 1975 gesloopt. Daarna werd de Josephkerk de Josephkapel in de Van Limburg Stirumstraat binnen een verzorgingstehuis. Nu is de Josephkapel gevestigd in het Zamen in de Esperantostraat 12 in Den Haag.