Interculturele gemeenschap

De Willibrordgemeenschap profileert zich als een gemeenschap van gemeenschappen. Een gemeenschap met tradities en gebruiken uit de eigen culturele achtergrond.

De naam van onze gemeenschap is “Saint Charles Luanga African Catholic Community” . Charles Luanga was een van de martelaren van Oeganda. We begonnen deze groep rond het jaar 2000. Als een nieuwe gemeenschap hadden wij geen vaste plek. We hebben daarom heel wat gezworven van plaats naar plaats voordat wij tenslotte in de Martha kerk , parochie Maria Sterre der Zee, zijn neergestreken. Eerst kwamen we bij elkaar in de Josefkapel bij Hollands Spoor. Daarna trokken we naar de Agneskerk aan de Beeklaan, en weer later naar de kerk in de Brandstraat. Daar zijn we ongeveer 10 jaar gebleven. Toen het gebouw in de Brandstraat werd verkocht, zijn we overgegaan naar de Martha kerk. Onze gemeenschap werd opgericht door Pater Sjef Kuppens, die in 2014 is overleden. Hij is opgevolgd door Pater Kees van der Geest. Ofschoon de gemeenschap steeds stond onder de paraplu van de Martha kerk, was het nooit erkend als onderdeel van de parochie. Dit gebeurde pas in 2011, toen het volledig integreerde in de parochie. Het doel van deze gemeenschap is om Afrikaanse mensen die het gevoel hebben hun wortels kwijt te zijn, op te vangen en een plek te geven waar ze zich thuis voelen als we de eucharistie vieren op de manier waarop we het in Afrika doen, bv.. door onze unieke stijl van zingen met onze traditionele trommel instrumenten, en ook met dansen en lofprijzing op een typische multiculturele manier.
De gemeenschap bestaat voornamelijk uit Afrikanen, vooral van Kameroen en Ghana. We hebben een bestuur van 10 personen onder een voorzitter. Alle leden van het bestuur zijn gekozen. Het bestuur werkt volgens een constitutie. Wij zijn een kleine maar actieve gemeenschap met twee krachtige koren. Heel bijzonder aan onze gemeenschap is het groeiend aantal kinderen vergeleken met toen wij begonnen. Als een levendige gemeenschap, en nu we onderdeel zijn van de nieuwe parochie in Den Haag Noord, Maria Sterre der Zee, zijn wij klaar om volop deel te nemen in al de activiteiten die de parochie van ons vraagt.

Een van de migrantengemeenschappen in onze parochie is de de Surinaamse gemeenschap. Op 25 november 1975 werd Suriname een onafhankelijke en soevereine staat. Dat betekende dat Suriname geen deel meer uitmaakte van het Koninkrijk der Nederlanden. Deze ontwikkeling stuitte in Suriname op veel weerstand bij bepaalde groepen. Surinamers uit alle lagen van de bevolking waren bevreesd voor een burgeroorlog en trokken massaal naar Nederland. Creolen, Hindoestanen en Javanen vormden de belangrijkste groep “vluchtelingen”. Het viel de Haagse pater Kluiters op dat er onder de nieuwe medeburgers veel katholieken zaten. Hij begon in bescheiden omvang kerkdiensten te houden in de H. Hartkerk aan de van Mierisstraat met het doel deze nieuwe medegelovigen onderdak te bieden. Dat betekende het begin van de Rooms-katholieke Surinaamse Gemeenschap in Den Haag. Zijn werk werd in belangrijke mate voortgezet door zijn opvolger pater Wim van Pinxteren. Hij begon in 1984 bij de Surinaamse parochie. Iedere eerste zondag van de maand was er een dienst voor de Surinamers. Tevens werd een begin gemaakt met het houden van kindernevendiensten. De Eerste H. Communie vond in de H. Hartkerk plaats. Huwelijken werden er gesloten en bij sterfgevallen vond de uitvaart van daaruit plaats. De opvolgers van deze belangrijke pioniers waren respectievelijk pater Ben van Schaiyk en pater Jan Mul.  Genoemd moet worden zuster Ann die ook betrokken was bij H. Hartkerk. Zij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Surinaamse Parochie in Den Haag. De R.K. Surinaamse Gemeenschap in Den Haag is nog steeds hecht. Op zondag 31 oktober 2021 zal in de H. Josephkapel in “Het Zamen” aan de Esperantostraat de laatste eucharistieviering van de gemeenschap plaatsvinden.

Bestuursleden Surinaamse gemeenschap
Joan Elbers-jok-A-Sang
Donklaan 19
2254 AA Voorschoten
Marijke Atmoredjo
Hondsdrafsveld 9
2492 LW Den Haag
Tel. 070-3018509