H. Willibrord

Welkom op de pagina van geloofsgemeenschap H. Willibrord.

De geloofsgemeenschap H. Willibrord bestaat nog niet zo lang, pas sinds 1997 na een samenvoeging van de H. Engelbewaardersparochie, de H. Hart van Jezusparochie, de H. Josephparochie en de H. Marthaparochie. Als afzonderlijke parochies kennen zij een rijk verleden dat teruggaat tot het eind van de 19e, begin 20e eeuw.

De aanwezigheid van het Missionair Pastoraat in de parochies rond de Haagse Markt heeft voor een enorme bloei van migrantengemeenschappen gezorgd. Geloofsgroepen uit Afrikaanse en Aziatische landen vonden via het Missionair Pastoraat onderdak in de katholieke kerken. In eerste instantie vierde elke gemeenschap in eigen kring de eucharistie. Geleidelijk groeiden de gemeenschappen naar elkaar toe en werden er steeds vaker gemeenschappelijke vieringen georganiseerd, waarin iedere gemeenschap zich thuis voelde door de aanwezigheid van eigen tradities en accenten.

Er is jaarlijks een Internationale Eucharistieviering van alle katholieke migrantengemeenschappen uit Den Haag. Wij willen graag dat iedereen zich thuis voelt en elkaar geestelijk kan verrijken met tradities en gebruiken uit de eigen culturele achtergrond. Sámen vormen wij Gods volk hier op aarde.