Liturgie

Maar op de eerste van de week zijn wij samengekomen om brood te breken. (Hand. 20:7)

De Liturgie heeft een belangrijke plaats in de Heilige Jacobus de Meerdere kerk. Naast de Eucharistieviering is er ook plaats voor aanbidding, het Rozenkransgebed, gezins- en ziekenvieringen etc. Hieronder is een overzicht te vinden van de Liturgie die in de Sint Jacobus de Meerdere kerk wordt aangeboden. Ook kunt u hier onze jaarlijkse liturgiekalender downloaden.

In de Sint Jacobus wordt regelmatig de Eucharistie gevierd. U kunt de mistijden vinden onder de kop vieringen of klik hier voor het overzicht

U bent van harte welkom voor aanbidding op onderstaande tijden.

  • Maandag t/m zaterdag vanaf 12.15 uur tot aan de Middagmis om 12.45 uur.
  • Eerste zondag van de maand van 15.00 – 16.00 uur.
  • Heilig Uur elke donderdag vóór eerste vrijdag van de maand, van 19.45 uur – 20.45 uur.
  • Zondag t/m zaterdag 16.30 uur – 19.30 uur in de aanbiddingskapel van de Broeders van St. Jan, Oude Molstraat 37.

U bent welkom om het sacrament van de biecht te ontvangen

  • Op dinsdag t/m vrijdag voorafgaand aan de Middagmis.
  • Op zaterdag na de Middagmis, zolang er biechtelingen zijn
  • op afspraak.

Twee maal per jaar, tegen Pasen en Kerstmis, wordt een boeteviering met gewetensonderzoek gehouden als voorbereiding op de persoonlijke biecht.

Elke 3e zondag van de maand is er om 12.00 uur een Gezinsmis, behalve in juli en augustus. De kinderwoorddienst vervalt dan. Kinderen en tieners worden betrokken bij de liturgie door het misdienen, een lezing voorlezen, een voorbede voorlezen, liederen zingen en de preek zal afgestemd zijn op de jeugd. Wij vragen u om met uw kinderen vooraan te komen zitten. Zo kunnen zij de Eucharistieviering beter volgen. Ook zullen de kinderen een aantal keer uitgenodigd worden om naar voren te komen.

Wil je meedoen in de Gezinsmis? Neem contact op met het team Gezinscatechese via catechesejacobus@outlook.com

De Rozenkrans word gebeden op maandag t/m zaterdag om 12.20 uur, voorafgaand aan de Middagmis van 12.45 uur. In de Maria-maanden mei en oktober bidden we de Rozenkrans daarbij op elke zondag om 15.00 uur in het Marialof.

Op de zondagen van de Advent en de Veertigdagentijd bent u welkom bij de gezongen Latijnse Vespers om 16.00 uur. De Vespers, of het avondgebed, behoren tot de getijden in de Rooms-Katholieke kerk en worden doorgaans gebeden aan het begin van de avond.

Tweemaal  per jaar is er op zondagmiddag in de Sint Jacobuskerk om 15.00 uur een Gebedsviering  met gebed voor persoonlijke noden. Tijdens  de uitstelling van het Allerheiligst Sacrament, in tegenwoordigheid van Christus op het altaar wordt er gebeden voor allen die lichamelijk en/of geestelijk lijden. (Mattheus 11, 28) “Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken.” U bent van harte welkom bij deze Gebedsviering van gebed en zegen die bestemd is voor u allen, ongeacht uw leeftijd. Heeft u het moeilijk, kampt u met een probleem, bent u ziek of wilt u laten bidden voor iemand die u dierbaar is, dan is dat in deze bijzondere gebedsdienst mogelijk.  Heeft u geen voorkeur dan  zullen de  begeleidsters u naar een team brengen wat op dat moment vrij is. U kunt daar aangeven wat uw wensen zijn.

  • Gebed en zegen voor uzelf of voor een dierbare.
  • Gebed en zegen n.a.v. problemen in de kerk, samenleving en maatschappij.
  • Het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening (de biecht), waarvoor de priester zich met u afzondert.

Tijdens de gebedsviering zullen er aanbiddingsliederen worden gezongen, afgewisseld met instrumentele muziek. Daarnaast zijn er momenten van stilte, waarin we de Heiligheid van de Heer mogen ervaren.

De viering wordt aangekondigd in de activiteitenkalender of u kunt zelf contact opnemen met het secretariaat. Deze viering wordt ondersteund door de gebedsgroep Sint Jacobus.

Contact: Secretariaat 070-3605592 –  jacobus@rkdenhaag.nl

Eenmaal per jaar vindt er een Heilige Mis met Ziekenzalving plaats. Hierbij kunnen meerdere mensen tijdens de H. Mis het Sacrament van de  Ziekenzalving ontvangen. Graag hiervoor contact opnemen met: Secretariaat 070-3605592 –  jacobus@rkdenhaag.nl

In de Ordo Missæ’s, de orde van dienst, vindt u alle teksten van de vaste gezangen en gebeden met de vertalingen die gedurende de Latijnse Hoogmis en de Tridentijnse Heilige Mis worden voorgedragen.

De Ordo Missae van de Latijnse Hoogmis en de Tridentijnse Heilige Mis respectievelijk kunt u hier vinden: