Liturgie

Maar op de eerste van de week zijn wij samengekomen om brood te breken. (Hand. 20:7)

De Liturgie heeft een belangrijke plaats in de Heilige Jacobus de Meerdere kerk. Naast de Eucharistieviering is er ook plaats voor aanbidding, het Rozenkransgebed, gezins- en ziekenvieringen etc. Hieronder is een overzicht te vinden van de Liturgie die in de Sint Jacobus de Meerdere kerk wordt aangeboden. Ook kunt u hier onze jaarlijkse liturgiekalender downloaden.

In de Sint Jacobus wordt regelmatig de Eucharistie gevierd. U kunt de mistijden vinden onder de kop vieringen of klik hier voor het overzicht

2023:
Zondag 24 september: Danklof  15.00 uur

Zondag 8 oktober : Marialof 15.00 uur
Zondag 15 oktober : Marialof 15.00 uur
Zondag 22 oktober: Marialof 15.00 uur
Zondag 29 oktober: Marialof 15.00 uur
Zondag 10 december: Adventslof? (Nog onbekend)
Zondag 17 december: Adventslof
Zondag 31 december : Danklof

U bent van harte welkom voor aanbidding op onderstaande tijden.

  • Maandag t/m zaterdag vanaf 12.15 uur tot aan de Middagmis om 12.45 uur.
  • Eerste zondag van de maand van 15.00 – 16.00 uur.
  • Heilig Uur elke donderdag vóór eerste vrijdag van de maand, van 19.45 uur – 20.45 uur.
  • Zondag t/m zaterdag 16.30 uur – 19.30 uur in de aanbiddingskapel van de Broeders van St. Jan, Oude Molstraat 37.

U bent welkom om het sacrament van de biecht te ontvangen

  • Op dinsdag t/m vrijdag voorafgaand aan de Middagmis.
  • Op zaterdag na de Middagmis, zolang er biechtelingen zijn
  • op afspraak.

Twee maal per jaar, tegen Pasen en Kerstmis, wordt een boeteviering met gewetensonderzoek gehouden als voorbereiding op de persoonlijke biecht.

Elke 3e zondag van de maand is er om 12.00 uur een Gezinsmis, behalve in juli en augustus. De kinderwoorddienst vervalt dan. Kinderen en tieners worden betrokken bij de liturgie door het misdienen, een lezing voorlezen, een voorbede voorlezen, liederen zingen en de preek zal afgestemd zijn op de jeugd. Wij vragen u om met uw kinderen vooraan te komen zitten. Zo kunnen zij de Eucharistieviering beter volgen. Ook zullen de kinderen een aantal keer uitgenodigd worden om naar voren te komen.

Wil je meedoen in de Gezinsmis? Neem contact op met het team Gezinscatechese via catechesejacobus@outlook.com

De Rozenkrans word gebeden op maandag t/m zaterdag om 12.20 uur, voorafgaand aan de Middagmis van 12.45 uur. In de Maria-maanden mei en oktober bidden we de Rozenkrans daarbij op elke zondag om 15.00 uur in het Marialof.

Op de zondagen van de Advent en de Veertigdagentijd bent u welkom bij de gezongen Latijnse Vespers om 16.00 uur. De Vespers, of het avondgebed, behoren tot de getijden in de Rooms-Katholieke kerk en worden doorgaans gebeden aan het begin van de avond.

Zondag 19 november om 15.00 uur: Aanbidding met Biechtgelegenheid en gebed voor persoonlijke noden.

Tweemaal per jaar is er op zondagmiddag in de Sint Jacobuskerk om 15.00 uur

Aanbidding met Biechtgelegenheid en gebed voor persoonlijke noden.

De Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament zal ongeveer een uur duren. Tijdens deze Aanbidding kunt u het Sacrament van Boete en Verzoening ontvangen.

Er zijn verschillende gebedsteams aanwezig om voor uzelf en voor uw naasten te laten bidden. Tijdens de Aanbidding is de Heer in ons midden en in Zijn Aanwezigheid zullen de gebedsteams hun gebeden verrichten.

Tevens zal er gitaar of fluitmuziek zijn (aanbiddingsliederen), afgewisseld met evt. instrumentale muziek. Daarnaast zijn er momenten van stilte waarin we de Aanwezigheid en genade van de Heer mogen ervaren. We kunnen de Heer onze lof, dank, smeekgebeden alsook onze zorgen en noden voorleggen. We nodigen u daarom graag uit deel te nemen aan dit uur van Aanbidding en vrienden, kennissen en medeparochianen hierop opmerkzaam te maken

Bovenstaande wordt ook aangekondigd in de activiteitenkalender en wordt ondersteund door de gebedsgroep Sint Jacobus.

Sint Jacobus de Meerderekerk, Parkstraat 65a, Den Haag

(Mattheus 14-27) weest gerust, Ik ben het, vreest niet.

Contact: Secretariaat 070-3605592 –  jacobus@rkdenhaag.nl

Eenmaal per jaar vindt er een Heilige Mis met Ziekenzalving plaats. Hierbij kunnen meerdere mensen tijdens de H. Mis het Sacrament van de  Ziekenzalving ontvangen. Graag hiervoor contact opnemen met: Secretariaat 070-3605592 –  jacobus@rkdenhaag.nl

In de St.Jacobuskerk zal er tijdens de H. Eucharistieviering op zaterdag 16 september gelegenheid zijn tot het ontvangen van het Sacrament van de Ziekenzalving.

In de Ziekenzalving raakt Christus, in kracht van de Heilige Geest de mens aan en
schenkt de nodige bijstand. De Heer neemt deze mens als het ware bij de hand en geeft de genade van troost, van vrede en bemoediging. Het kan zijn in een periode dat de mens kwetsbaar is door bijv. chronische, geestelijke of lichamelijke ziekte.
Indien de Ziekenzalving gegeven wordt aan iemand die ziek wordt en aan den lijve zijn eigen grenzen ervaart en soms zelf de eigen sterfelijkheid onder ogen moet zien, kan het gebed een grote steun en inspiratiebron zijn.

Zo houdt de Ziekenzalving een zending in: de opdracht om in verbondenheid met Christus het vaste vertrouwen te bewaren, dat het ziek zijn en het sterven niet het laatste woord hebben.

Wij nodigen u en uw evt. huisgenoten, familie, vrienden en / of kennissen uit voor deze Heilige Eucharistieviering. Daarna wordt aan u een hapje en drankje aangeboden. We kijken er naar uit u te mogen begroeten.

Pastoor A.L. Langerhuizen


Zaterdag 16 september 2023 om 14.00 uur
Eucharistieviering met gelegenheid tot het ontvangen van het Sacrament van de Ziekenzalving.

Graag insturen vóór 10 september 2023
Geloofsgemeenschap Sint Jacobus de Meerdere
t.a.v. Secretariaat
Willemstraat 60
2514 HN Den Haag

Klik hieronder op ‘download’ om het aanmeldformulier te downloaden.

In de Ordo Missæ’s, de orde van dienst, vindt u alle teksten van de vaste gezangen en gebeden met de vertalingen die gedurende de Latijnse Hoogmis en de Tridentijnse Heilige Mis worden voorgedragen.

De Ordo Missae van de Latijnse Hoogmis en de Tridentijnse Heilige Mis respectievelijk kunt u hier vinden: