Koren in de H. Jacobus de Meerdere

In onze gemeenschap zijn twee koren actief waarover u hier informatie kunt vinden.
Daarnaast worden er met enige regelmaat concerten georganiseerd. U kunt hiervoor de activiteitenkalender in de gaten houden. U kunt hier wel informatie van algemene aard over vinden.

Het mooiste zing je toch in de kerk!!

Dat kan bij zangkoor Cantemus Domino van de Sint Jacobus de Meerdere.
Latijnse meerstemmige muziek en/of gregoriaans.
Info: cantemusdomino@rkdenhaag.nl


Cantemus Domino

Cantemus Domino, sinds 1890
Het parochiële zangkoor Cantemus Domino bestaat sinds 1890. De naam is ontleend aan een van de gezangen uit de Paaswake en betekent: ‘Laten wij zingen voor de heer’. Dat is precies wat we doen.
Het koor luistert op zondag de Latijnse hoogmis (10.15 of 11.00 uur) in de Parkstraatkerk op met Gregoriaanse en meerstemmige gezangen.

De heren van het koor nemen als ‘schola’ elke zondag de wisselende Gregoriaanse gezangen voor hun rekening en ook, indien het gemengde koor niet zingt, de vaste gezangen. Bij bijzondere vieringen, zoals in de Goede Week, zingt de schola vooraan in de kerk.

Rijke traditie
Het gemengde koor (dames én heren) zingt twee keer per maand en op de meeste hoogtijdagen een mis uit de rijke traditie van de rooms-katholieke kerkmuziek. Op het repertoire staan missen van o.a. Monteverdi, Mozart, Haydn, Schubert, Bruckner, Gounod en Perosi, maar ook composities van Nederlandse componisten als Andriessen en Strategier. Met Kerstmis en Pasen wordt opgetreden met orkest.

Cantemus Domino wordt sinds eind 2021 geleid door dirigent-organist Susanna Veerman (zie hieronder). Onder haar leiding wordt nieuw repertoire ingestudeerd en het oude van nieuwe glans voorzien.

Repetities
Elke woensdagavond
Van 19.30 tot 20.15 uur: Gregoriaans (heren)
Van 20.30 tot 22.00 uur: gemengd koor; soms worden extra repetities of studiedagen gehouden.
Locatie: Maria ten Hovezaal, Willemstraat 60A, toegang via de poort naast de pastorie.

Aanmelding
Belangstelling voor koorzang in een kerkelijk kader en onder professionele leiding? Meld u aan op cantemusdomino@rkdenhaag.nl en kom kennismaken op een woensdagavond; enige zangervaring is wenselijk. De kennismakingsperiode omvat onder meer een stemtest.

Contact
Elles van der Lubbe, secretaris
cantemusdomino@rkdenhaag.nl

Dirigent
Susanna Veerman (1975*) studeerde  in Moskou aan het Tsjaikovski Conservatorium, waar zij in 1997 haar koordirectiediploma behaalde. Diploma Uitvoerend Musicus koordirectie behaalde zij in 2001 aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam.

In 2005 behaalde zij het diploma Uitvoerend Musicus Orgel (Master) aan het Rotterdams Conservatorium bij Ben van Oosten. Tevens behaalde zij in 2002 diploma kerkmuziek eerste graad als cantor en organist.
Per 15 november 2021 is Susanna aangesteld als hoofdorganiste van de St. Jacobus de Meerderekerk (beter bekend als Parkstraatkerk) te Den Haag. Susanna geeft jaarlijks concerten in Nederland en in het buitenland, waar onder in 2017 een concert in de beroemde Notre-Dame te Parijs. Tussen 2005 en 2017 bracht zij vier orgel-cd’s uit.

Voor meer informatie en bestelling van de cd’s kunt u kijken op haar website: www.susannaveerman.com


Koor Cantemus Domino
Dirigent-organist Susanna Veerman

Schola Cantorum

De éénstemmige Gregoriaanse zang neemt in de liturgie van de St. Jacobuskerk een belangrijke plaats in. Hiermee is de Schola Cantorum belast, die bestaat uit een aantal leden van het mannenkoor van Cantemus Domino. De Schola zingt elke zondag de ‘wisselende’ Gregoriaanse gezangen, de stukken dus die eigen zijn aan de betreffende zondag. Deze gezangen worden ook wel aangeduid als proprium. Op de zondagen dat het gemende koor niet zingt, verzorgt de Schola ook de vaste gezangen (ordinarium), met samenzang. Deze kunnen worden genomen uit de Iste, IVde, VIIIste, IXde, XIde of XVII Mis.
Het Credo (geloofsbelijdenis) wordt altijd in een Gregoriaanse versie met samenzang uitgevoerd (Credo I, III of IV).

Een hoogtepunt vormt voor de Schola elk jaar weer de Goede Week. Achtereenvolgens worden dan de plechtigheden van Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake opgeluisterd, waarbij de Schola staat opgesteld terzijde van het priesterkoor. Gedurende de Advent en de Vastentijd worden op zondag geregeld de Vespers gezongen, het koorgebed van de namiddag.

Contact: Susanna Veerman, dirigent/organist

Geluidsfragmenten Koor & Orgel

Klik op de onderstaande blauwe knoppen om het geluidsfragment te beluisteren.


Concerten op de zaterdagmiddag

De Commissie Jacobus Concerten organiseert enkele keren per jaar, al dan niet in samenwerking met de Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) op de zaterdagmiddag concerten voor orgel, orgel+ en/of koorzang. Titularis Susanna Veerman, verbonden aan de St. Jacobuskerk en tevens artistiek adviseur van het HOK, neemt altijd enkele concerten voor zijn rekening, waaronder de orgelbespeling op ‘Open Monumentendag’. Daarnaast worden regelmatig organisten uit binnen en buitenland uitgenodigd. Ook de Schola Cantorum, Capella Sancti Jacobi, of Cantemus Domino o.l.v. Jos Laus verzorgen jaarlijks enkele concerten zoals het Passieconcert en/of het Advents-/Kerstconcert.

De data voor de uitvoeringen van de concerten worden bekend gemaakt in het Sint Jacobusnieuws, Stella Maris en middels de activiteitenkalender op deze website. Ook zullen in de kerk en elders affiches worden aangebracht met daarop de bijzonderheden van het concert. Jaarlijks rond januari verschijnt de HOK-folder met daarin alle concerten van de Haagse Binnenstad. Meer informatie over het HOK en de door hun georganiseerde concerten vindt u hier.