De geloofsgemeenschap van de Heilige Jacobus de Meerdere

De kerk is de plaats die God heeft uitgekozen waar zijn volk samenkomt om Zijn naam aan te roepen. De kerk vertegenwoordigt het rijk van Jezus op aarde. De kerk krijgt de sleutels van het koninkrijk van God in handen. De kerk krijgt dus een hele hoge status. Jezus noemt zichzelf het ‘hoofd’ van de gemeente en de gemeente noemt Hij ‘’Zijn lichaam”. Onze gemeente is levend en kenmerkt zich door tal van activiteiten. Veel algemene informatie over onze geloofsgemeenschap kunt u hier vinden.

Geniet de kerk van de H. Jacobus de Meerdere uw bijzondere voorkeur?

Wij heten U van harte welkom binnen de Geloofsgemeenschap en in de kerk van de H. Jacobus de Meerdere, deel uitmakend van de noord-Haagse parochie Maria Sterre der Zee.

Wanneer U zich thuisvoelt in onze kerk, regelmatig deelneemt aan de H. Missen en wellicht ook aan andere activiteiten, en zich verbonden weet met onze Geloofsgemeenschap, dan kunt U zich aanmelden als ‘Voorkeursparochiaan’.

Wat is ‘Voorkeursparochiaan’?
De Stichting Interkerkelijke Leden Administratie (SILA) helpt de R.K. parochies in Nederland, met in achtneming van de wet op de privacy, met het bijhouden van hun R.K. ledenadministratie. Dit geschiedt op basis van de oude, vastgestelde, territoriale parochiegrenzen.
In de opzet van de administratie is het evenwel ook mogelijk gegevens van mensen op te nemen die weliswaar territoriaal in de ene parochie wonen, maar zich verbonden voelen met een andere parochie, geloofsgemeenschap of kerkverband, in ons geval dus met de Geloofsgemeenschap en de kerk van de H. Jacobus de Meerdere. Als U dat wilt, kunt U zich dus óók bij ons als parochiaan aanmelden. U wordt dan, met de term van de SILA: ‘Voorkeursparochiaan’.

Let wel: wanneer in onze administratie geregistreerd staat als ‘Voorkeursparochiaan’, dan wordt u níet uitgeschreven uit de administratie van de parochie waar U woont en waartoe U formeel blijft behoren. U bent dan in twee parochies ingeschreven: in uw oude, territoriaal bepaalde parochie als ‘parochiaan’ en bij ons als ‘voorkeursparochiaan’. Bij eventuele wijzigingen in de gegevens hoeft U alleen maar onze parochie op de hoogte te brengen.

Wat betekent het ‘Voorkeursparochiaan’ te zijn?

 • Dat U uitdrukking geeft aan uw verbondenheid met de Geloofsgemeenschap van de H. Jacobus de Meerdere
 • Dat U, omdat de H. Jacobus daar onderdeel van uitmaakt, geregistreerd wordt als lid van de “Parochie Maria Sterre der Zee, Gemeenschap H. Jacobus de Meerdere”
 • Dat U in voorkomende gevallen voor ons herkenbaar en makkelijker bereikbaar bent
 • Dat U het maandelijkse Jacobusnieuws thuisbezorgd of toegestuurd kunt krijgen
 • Dat U ook de Algemene Kerk Bijdrage aan onze Geloofsgemeenschap doet toekomen
  Maar, voor de duidelijkheid:
 • Dat U voor urgente pastorale zorg, bij ziekte bijvoorbeeld, toch eerst de pastoor van de eigen parochie waarschuwt (ziekenhuizen hebben allemaal een eigen geestelijk verzorger, die de eerst aangewezene is om een beroep op te doen, waar nodig).
 • Dat pastorale zorg of bezoek vanuit onze Geloofsgemeenschap van de H. Jacobus mogelijk is, maar wel afhankelijk is van de afstand en de beschikbaarheid van de pastores.

Wanneer U zich wilt opgeven als Voorkeursparochiaan, verzoeken wij U het Voorkeursparochie formulier in te vullen en op te sturen naar:
Secretariaat H. Jacobus de Meerdere, Willemstraat 60, 2514 HN Den Haag
of email naar jacobus@rkdenhaag.nl

-> U vindt het inschrijfformulier hier. Klik met de rechter-muisknop op deze link en kies voor “link opslaan als…”.

NB: Het gebied van de H.Jacobus de Meerdere wordt qua omtrek in grote lijnen begrensd door Koninginnegracht, Prinsessegracht, Korte Voorhout, Tournooiveld, Korte Vijverberg, Lange poten, Spuistraat, Venestraat, Grote Halstraat, Prinsestraat, Toussaintkade, Trompstraat, Laan. v. Meerdervoort (t.h.v. vd Spiegelstraat), om Vredespaleis en nuntiatuur heen, Jacob Catslaan, Arie van der Spuyweg en Kerkhoflaan.

Om de geloofsgemeenschap in stand te houden en verder op te bouwen zijn er in de kerk al vele vrijwilligers actief:

 • als gastvrouw/gastheer in de pastorie of in de kerk
 • als bezorgers van het Sint Jacobus nieuws of in de redactie van de website
 • in de Beheercommissie of Pastoraatgroep
 • als acoliet, misdienaar of collectant
 • bij het schoonhouden van de kerk, in het altaargilde of de bloemengroep
 • bij de kinderwoorddienst, eerste communie of vormsel voorbereiding
 • in de ziekenbezoekgroep de St. Jacobsstaf of als chauffeur
 • in de cantorij, schola cantorum of het koor
 • en nog veel meer…

Op welk gebied uw talenten ook liggen, wij nodigen u graag uit om iets voor de geloofsgemeenschap te doen en op die manier meer bij de geloofsgemeenschap betrokken te zijn. Ook als u weinig tijd heeft of niet ergens aan vast wilt zitten is er misschien iets kortlopend waarvoor u uw talenten kunt inzetten.

Neemt u eens contact op. U bent nodig en van harte welkom. Contact: Secretariaat 070-3605592 jacobus@rkdenhaag.nl of Janet Ranke 070-3640198

Op de laatste zondag van de maand is er gezamenlijk koffiedrinken na de Heilige Mis van 10.15 en 12.00 uur in de Maria ten Hovezaal, op feestdagen in de pastorie en bij mooi weer in de tuin of op het Johannes Paulus II plein(kerkplein). Het is een schitterende manier om in contact te blijven of te komen met de geloofsgemeenschap en u bent dan ook altijd van harte welkom!

Op de vrijdagavonden in de Veertigdagentijd wordt er een sobere soepmaaltijd aangeboden na de Statiemis van 19.15 uur. Iedereen is welkom. Ook dit is een mooie manier om met elkaar in contact te blijven of komen en juist in de Veertigdagentijd met elkaar te praten over de weg naar Pasen. De vrijwillige bijdrage komt ten goede aan het Vastenproject.

Als u niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunt komen, kunt u ons dit laten weten. Wij kunnen dan een beroep doen op vrijwilligers die u met de auto komen ophalen en na afloop weer thuisbrengen.

Contact: Secretariaat 070-3605592 jacobus@rkdenhaag.nl of Lore Olgers 070-3244118

Ambachtelijke Kloosterproducten door de Broeders van St. Jan

Beauty stirs the hidden nostalgia for God… (John-Paul II)

De voordeur van het klooster aan de Oude Molstraat moest openstaan en mensen welkom heten. En het ambachtelijke, eerlijke, natuurlijke aspect van kloosters moest zichtbaar worden. Vanuit deze geest is de Monastic store ontstaan, om mensen een eerste indruk te geven van wat kloosters te bieden hebben. Alle producten in onze store zijn met aandacht en zorg voor u gemaakt.

Assortiment

In ons assortiment vindt u food, wellness, beelden, boeken, religieuze artikelen en keramiek en kaarsen. Het merendeel van de producten komt uit Franse kloosters, maar ook abdij Koningshoeven uit Tilburg is vertegenwoordigd. En natuurlijk ons eigen bier: de Haagsche Broeder. Deze laatste is niet online, maar alleen in de offline winkel te verkrijgen.

Kijk voor het assortiment op de website: www.monasticstore.nl

Of ga langs in de winkel aan de Oude Molstraat nr. 35 in Den Haag, open van woensdag t/m zaterdag van 14:00 tot 18:00 uur.

Images_28

Onze gemeenschap kenmerkt zich ook door activiteiten voor specifieke (leeftijds-) groepen. Hieronder kunt u de algemene informatie hierover vinden. Houdt u ook de activiteitenkalender in de gaten, daar worden de activiteiten gepubliceerd.

Kinderen in de kerk

Achter in de kerk vindt u een boekenmandje met kinderboeken. Er zijn Bijbelverhalen en liturgische boekjes te vinden. Maakt u gebruik van de boekjes, dan zal uw kind vertrouwd raken in de kerk. Komt u vooral vooraan zitten met uw kinderen. Zo kunt u uw kinderen bij de liturgie betrekken en uw kinderen zullen steeds meer ontdekken. Het kan zijn dat uw kind onrustig en wat lawaaierig is. Dan kunt u naar achteren lopen, zodat uw kind wat rond kan lopen. Dit is geen probleem, uw kind leert vanzelf de rust te bewaren in de kerk.

Kinderwoorddienst

Elke zondag is er in de mis van 11 uur een kinderwoorddienst. De kaars wordt aangestoken, er wordt gebeden en het evangelie wordt gelezen en besproken op het niveau van de kinderen. Soms is er toneel of een liedje bij. Er is aandacht voor de adventstijd en vastentijd ter voorbereiding op de Hoogfeesten. De kinderen worden in twee leeftijdsgroepen verdeeld. De eerste groep is er voor kinderen vanaf 4 jaar tot de communieleeftijd. Twee- en driejarigen kunnen zich hierbij aansluiten onder begeleiding van hun vader of moeder. De tweede groep bestaat uit de kinderen die hun Eerste Heilige Communie al hebben ontvangen. Gemiddeld komen er 15 kinderen per zondag.

Contact: Janet Ranke acmranke@planet.nl

Images_12

Palmpaasstok ‘Jacobsstaf’

Alle kinderen krijgen, in de weken voor Palmzondag, een palmpaaskruis met een beschrijving van de palmpaasstok. Tevens krijgen ze een adres mee van een oudere parochiaan, die (vaak) niet meer naar de kerk kan komen. Na de Palmzondagviering brengen de kinderen hun versierde palmpaasstok bij deze mensen. De vrijwilligers van de ouderenbezoekgroep, de St. Jacobsstaf, hebben de ouderen van tevoren opgebeld en verteld dat een kind langs zal komen om een stok te brengen. Deze ouderen zijn vaak ontroerd en intens blij dat een gezin speciaal voor hen langskomt.

KISIkids

KISI is een internationale familie van kinderen, jongeren en volwassenen, die op weg is met liederen en musicals tot eer van God. Wij willen God ontdekken, talenten ontdekken, gemeenschap beleven, het goede nieuws doorgeven en elke dag met Jezus Christus leven. Ook dit jaar zullen de KISIkids twee workshops verzorgen in de Maria ten Hovezaal. Kinderen vanaf ongeveer 6 jaar kunnen hieraan meedoen. De kinderen zullen catechese krijgen, spellen doen en lie djes instuderen. Deze liederen zullen in de gezinsmis van 12 uur worden uitgevoerd. KISI is al enkele jaren actief in Nederland en wordt getrokken door Harm en Ina Ruiter. Verschillende KISIgroepen zijn ontstaan in Nederland en verschillende musicals zijn al opgevoerd. Zie ook www.kisi.nl

Vaak is het voor tieners moeilijk om op school of bij verenigingen te kunnen praten over hun geloof. Vooral tijdens de middelbare schooltijd, de tijd waarin er veel moeilijke keuzes gemaakt moeten worden, is het fijn om met andere katholieke tieners samen te kunnen delen en groeien in het geloof.

Samen nadenken over geloofsvragen, keuzes, dienstbaarheid en vriendschap. Samen bijbelteksten lezen en leren begrijpen of samen op zoek gaan naar de antwoorden op geloofsvragen met behulp van de YouCat . Het helpt de tieners om een eigen geloofsleven op te bouwen en met elkaar een actief deel te vormen van onze parochiegemeenschap. Speciaal voor alle vormelingen en andere tieners t/m 18 jaar worden er verschillende activiteiten georganiseerd waarin ontmoeting, vorming en diaconie centraal staan. Ze gaan onder andere samen naar de Katholieke Jongeren Dag en op bedevaart naar Heiloo; ze helpen mee bij diaconale activiteiten van de parochie, komen samen in hun eigen tienerontmoeting, kunnen deelnemen aan de KISIworkshops en de verschillende tieneractiviteiten bij de broeders van Sint Jan. Voor meer informatie en deelname aan de activiteiten:

Contact: Hante Visser hantevisser@gmail.com

In 1988 is het Willibrordushuis in gebruik genomen door een kleine katholieke lekengemeenschap. Deze Willibrordusgemeenschap is daar bijna 25 jaar lang een centrum voor gebed, evangelisatie en geloofsverdieping geweest met als motto: “in het hart van de stad, in het hart van God”. Het stokje is nu aan de Broeders van Sint Jan doorgegeven. Sinds 2004 zijn de Broeders van Sint Jan in onze parochie gevestigd aan de Oude Molstraat 35, in het Willibrordushuis. Deze orde is in 1975 ontstaan rondom een Franse dominicaan, pater Marie-Dominique Philippe.

Inmiddels is de kleine groep van vijf broeders uitgegroeid tot een religieuze gemeenschap van meer dan 500 broeders. Samen met de contemplatieve en apostolische zusters vormen zij de Familie van Sint Jan, met meer dan 90 vestigingen verspreid over de hele wereld. De naam van de Familie verwijst naar de apostel en evangelist Johannes. Zijn geschriften vormen de inspiratiebron voor het contemplatieve en apostolische leven van de broeders: een gemeenschapsleven van gebed, zoeken naar de waarheid en apostolische activiteiten. In verbondenheid met paus en bisschoppen willen zij getuigen zijn van Gods licht en van zijn liefde voor iedere mens. De broeders organiseren activiteiten voor jongeren en hebben de JohannesAcademie opgericht. In het Willibrordushuis bieden ze een programma aan van retraites, seminars en cursussen. Hierbij wordt ook nauw samengewerkt met de St. Jacobusparochie.

Contact: Oude Molstraat 35, 2513 BA Den Haag, Tel: 070-3450020 Email: denhaag@stjan.org Internet: www.stjan.org

Bankrekening IBAN: NL48 INGB 0001 7235 25 t.n.v. Broeders van Sint Jan

Kijkt u voor een overzicht van onze werk- en gebedsgroepen bij de pagina over de werkgroepen & gebedsgroepen.