Pastoraatgroep

De pastoraatgroep heeft een adviserende taak ten dienste van de pastoor en het pastoraal team en heeft tot taak mee te werken aan de uitoefening van de pastorale zorg.

Vacature

Geloofsverdieping
pastoraatgroep.driekoningen@rkdenhaag.nl

Cor van Blijswijk

Liturgie
pastoraatgroep.driekoningen@rkdenhaag.nl

Hûb Redegeld

Wijkenpastoraat, ouderen en oecumene
pastoraatgroep.driekoningen@rkdenhaag.nl

Michiel Timmerman

MOV en de diaconale beweging M25
pastoraatgroep.driekoningen@rkdenhaag.nl