Liduinafeest

Een van de parochies die zijn opgegaan in de Driekoningengemeenschap is de Parochie van H. Liduina. Deze parochie was genoemd naar een in 1380 in Schiedam geboren vrouw met de naam Lidewiges. Later veranderde zij haar naam in Liduina.

Heiligverklaring

Haar heiligverklaring heeft zij te danken aan het heldhaftig en geduldig dragen van haar lijden en aan haar liefde voor Christus en haar medemensen.
Op 15-jarige leeftijd ging ze samen met vriendinnen schaatsen op de dichtgevroren Maas. Ze viel en brak daarbij een rib, waarna ze koudvuur opliep. Ze bleef hierdoor de rest van haar leven verlamd en aan bed gekluisterd. Toen ze een paar jaar later weer eens opstandig was over haar lijden, beval haar biechtvader, Jan Pot, haar aan de passie van Jezus te overwegen. Toen dat geen troost opleverde, zag ze ervan af. Nadat haar geestelijk leidsman haar aanmoedigde, probeerde ze het opnieuw, en deze keer kreeg ze daardoor zoveel voldoening, dat ze haar ziekte nog niet wilde ruilen voor een weesgegroet.

Voorbeeld voor velen

Door deze houding maakte ze grote indruk op de vele bezoekers die zij kreeg en vooral op chronisch zieken voor wie zij een grote troost was. Velen kwamen opgemonterd bij haar vandaan. Haar lijden uitte zich in stigmata. Zij was een voorbeeld van heldhaftig lijden en de liefde van God tot de mensen.

Begrafenis

Op 17 april 1433 werd Liduina op het kerkhof van de Sint-Janskerk in Schiedam begraven. De kist werd niet in de aarde gezet maar stond op balken die dwars over de bodem van het graf lagen. Liduina had uitdrukkelijk verzocht haar stoffelijk overschot niet met aarde in contact te brengen, omdat zij zelf lange tijd geen voet op de grond had gezet. Op haar sterfplek werd een kapel gebouwd.

Liduina Zomerfeest

Het Liduina Zomerfeest wordt elk jaar gevierd op zondag 30 juni. Eerst is er  in de Paschaliskerk een feestelijke Eucharistieviering, waarin alle koren medewerking verlenen. Daarna is er rond de Paschaliskerk van alles te doen: spelen voor de kinderen, loterijen, vrijmarkt, drankjes en versnaperingen etc.
Iedere zondag worden er bij haar beeltenis in de Paschaliskerk kaarsen opgestoken door mensen die haar voorspraak inroepen voor dierbare zieken.