Koren in de Driekoningen

De geloofsgemeenschap H. Driekoningen telt een zestal koren, die ieder een eigen bijdrage leveren aan de vieringen: het Driekoningenkoor, het Liduinakoor, het 4-Seizoenenkoor, de Gregoriaanse Schola, het Kinderkoor en een groep Cantores.  Alle koren – behalve het Liduinakoor en het Kinderkoor – staan onder leiding van de Magister Cantus Wim Voogd.

Driekoningenkoor

Het Driekoningenkoor verzorgt de zang zowel – eenmaal per maand – in de Eucharistieviering op zaterdagavond in de Goede Raadkerk, als – eveneens eenmaal per maand – in de Marlotkerk. Ook verzorgt het koor de zang in de Eucharistievieringen in de St. Paschaliskerk. Zij repeteren als regel op woensdagavond 20.00 uur in de Melchiorzaal van het parochiecentrum. Geïnteresseerden zijn daar uiteraard altijd welkom.

Liduinakoor

Het Liduinakoor o.l.v. dirigent Ed Catijn verzorgt als regel de zang in de Eucharistieviering van 9.30 uur in kerk van Marlot op zowel de hoogfeestdagen als op eerste zondag van de maand. Hun repetities vinden plaats in diezelfde kerk en wel op dinsdagavond om 19.45 uur. Ook daar zijn geïnteresseerden altijd welkom.
Voor nadere inlichtingen kunt u bellen: 070-3838614.

4-seizoenenkoor

Het 4-Seizoenenkoor zingt als regel vijf keer per jaar in de Eucharistieviering in de St. Paschaliskerk. Zij repeteren op afspraak, op maandagavond, steeds enkele weken achtereen voorafgaand aan de viering waaraan zij hun bijdrage leveren. Voor hen die graag zingen, maar zich niet wekelijks kunnen binden, is dit een goede mogelijkheid om zich aan te sluiten.

Gregoriaanse Schola

De Gregoriaanse Schola is een mannenkoor en verzorgt de Latijnse gezangen op de vierde zondag van de maand in de Eucharistieviering in de Marlotkerk. Ook zij repeteren op donderdagavond.

Kinderkoor

Het kinderkoor dat zijn bijdrage geeft aan de gezinsmissen bestaat uit kinderen van de Paschalisschool. Daar wordt ook op donderdag gerepeteerd o.l.v. Maria van Waijenburg.

Cantores

Een groep cantores begeleidt als regel op de derde en eventueel vijfde zondag van de maand de zang in de zondagse Eucharistievieringen in de Marlotkerk.