O.L.Vrouw van Goede Raad.

Dit kerkgebouw is overgedragen aan de Engelstalige Katholieke Kerk. Regelmatig vinden er nog eucharistievieringen plaats van de Driekoningengemeenschap.

Tegen het eind van 1895 geeft de toenmalige bisschop van Haarlem Mgr. C.J.M. Bottemanne aan de rector van het R.K. Wees- en Oudeliedenhuis in de Warmoezierstraat de opdracht om voorbereidende maatregelen te treffen voor de oprichting van een nieuwe parochie in de dan nieuwe woonwijk Bezuidenhout. In 1897 kon de kerk ter ere van O.L.Vrouw van Goede Raad (een grote devotie van de toenmalige paus Leo XIII) worden ingezegend door de toenmalige deken van Den Haag, Mgr. J. Th. A. Heyligers. Op 4 juli 1898 werd zij plechtig door de Haarlemse bisschop geconsacreerd.

Na het tragische bombardement van het Bezuidenhout op 3 maart 1945 blijft van het kerkgebouw slechts een ruïne over. Na de oorlog wordt de heropbouw van de kerk ter hand genomen door de energieke pastoor W.C.C.M. van Alphen. Deze stond voor het dilemma om de oude kerk te restaureren of een heel nieuwe kerk te bouwen. Al in de eerste vergadering met zijn kerkbestuur werd duidelijk dat hij geen restauratie wenste van de oude neogotische kerk, maar dat er een nieuw plan moest komen voor een kerkgebouw dat de adem van de nieuwe tijd zou kunnen uitstralen. Centraalbouw moest het volgens hem zijn, met de mensen gegroepeerd rond het altaar, gedachtig de liturgievieringen in het oudchristelijke Rome en naar het model van de kerkenbouw op vooral het Italiaanse schiereiland in de zesde en zevende eeuw. Het prachtige kerkgebouw van architect Van der Laan dat tegenwoordig de Bezuidenhoutseweg siert, kan men terecht zijn levenswerk noemen. Nog altijd hangt zijn foto in de sacristie van een van de mooiste naoorlogse kerken in ons land!