H.  Driekoningen

De geloofsgemeenschap H. Driekoningen is een katholieke geloofsgemeenschap in het stadsdeel Haagse Hout.

De geloofsgemeenschap H. Driekoningen wil een met God verbonden, pelgrimerende geloofsgemeenschap zijn die mensen begeleidt op hun zoektocht naar God. Zij wil een boodschap van spiritualiteit, solidariteit en soberheid verkondigen op een manier die bereikbaar en herkenbaar is voor iedereen. Met begrippen als saamhorigheid, betrokkenheid en wederzijds respect als kernwaarden.

Omdat de parochiegemeenschap de evangelische boodschap van Jezus wil doorgeven aan volgende generaties, is er speciale aandacht voor ouders met opgroeiende kinderen.