Werkgroepen

In de geloofsgemeenschap H. Antonius Abt zijn meer dan 200 vrijwilligers actief. De meeste vrijwilligers werken in groepsverband zoals de kosters, de collectanten en de lectoren.

Over verschillende werkgroepen willen we hieronder wat meer vertellen.

Administratie en communicatie

In de pastorie bevinden zich de werkplekken van het secretariaat en de ledenadministratie
In de pastorie bevinden zich de werkplekken van het secretariaat en de ledenadministratie

De ledenadministratie beheert de electronische persoonskaartenbak van de geloofsgemeenschap. Nieuwkomers kunnen zich met eventuele gezinsleden inschrijven door het invullen van een formulier dat te vinden is in de informatiezuil in de Ontmoetingsruimte van de kerk. Het formulier kan ook aangevraagd worden bij de ledenadministratie (antoniusabt@rkdenhaag.nl). U ontvangt het formulier dan per e-mail.

De gegevens die wij u vragen in te vullen zijn: volledige voornamen, achternaam (voor gehuwde vrouwen die de naam voeren van hun echtgenoot: de meisjesnaam), roepnaam, adres, geboortedatum, eventueel doopdatum en datum van huwelijk.

U kunt ook naar de ledenadministratie mailen om wijzigingen (adres, gezinssamenstelling etc.) door te geven dan wel om te verzoeken het parochieblad Stella Maris voortaan thuisbezorgd te krijgen. U moet voor thuisbezorging wel in het geografische gebied van de geloofsgemeenschap wonen.

De ledenadministratie is onderdeel van het secretariaat.

Op het secretariaat werken de vrijwilligsters verspreid over vijf dagen en in blokken van drieënhalf uur. Samen zorgen Hanny, Ine, Joke, Elly, Barbara, Elize en Cunera er onder meer voor dat het secretariaat woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 10.00 – 13.00 uur telefonisch (070 – 354 17 42) bereikbaar is, en dat de reguliere werkzaamheden worden gedaan als postverzorging en agendabeheer. Verder verzorgen ze het printwerk, de lectorenmap, de persberichten, de ledenadministratie en de bibliotheek.

Op het secretariaat van de Abt wordt door Hanny, Ludy en Elly ook de financiële administratie van de parochie en de zes  geloofsgemeenschappen gedaan.

Tijdens de openingsuren van het secretariaat fungeren de medewerksters als gastvrouw voor de leden van het pastoraal team en de vrijwilligers die in kerk of pastorie moeten zijn.

Diaconie

Aan het jaarlijks uitstapje naar de Keukenhof beleeft iedereen veel plezier
Aan het jaarlijks uitstapje naar de Keukenhof beleeft iedereen veel plezier

De H. Lidwina van Schiedam is door haar moedig gedragen lijden tot patrones van de zieken en van het ziekenpastoraat gekozen. Door haar geïnspireerd en vanuit de gedachte dat we in onze geloofsgemeenschap een gezamenlijke familie zijn, willen wij van de Lidwinagroep ouderen, zieken of mensen die slecht ter been zijn toch erbij betrekken en zo nodig uit hun isolement en hun eenzaamheid halen.

Dit proberen wij door elk jaar een aantal uitjes en gezellige middagen te organiseren, zoals een dagje naar de Keukenhof, een lunch bij restaurant De Dagvisser, een gezellige en feestelijke kerstmidddag, de gemeenschappelijke Ziekenzalving enz. Ook is er een aantal vrijwilligsters dat de H. Communie thuisbrengt bij mensen die niet meer in staat zijn om zelfstandig naar de kerk te komen. Berichten over onze activiteiten met foto’s kunt u vinden op deze website.

Onze financiële middelen halen wij onder meer uit de verkoop van sieraden. Er is een groepje vrijwilligsters, de ‘Reigers’, die van oude sieraden en kralen nieuwe, moderne kettingen en armbanden maken.

Helaas is het soms moeilijk om mensen te bereiken die voor onze activiteiten in aanmerking komen. Onze vraag aan u is dan ook indien u iemand kent in uw familie, vriendenkring of omgeving, die wij zouden kunnen bezoeken of uitnodigen voor een van onze activiteiten, laat het ons dan weten. Wij staan graag voor hen klaar.

Indien u onze activiteiten waardeert en ons werk ook financieel wilt steunen, kunt u een gift overmaken op bankrekeningnummer NL81 RABO 0102 4487 36 t.n.v. Parochie Maria Sterre der Zee, onder vermelding van ‘Lidwinagroep’. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Coördinatoren: Liesbeth Ydema, tel. 070-369 43 65, en Angela van der Toorn, tel. 070-338 84 27.

In onze gemeenschap houden enkele mensen zich bezig met M.O.V.: Missie, Ontwikkeling, Vrede. Het zijn drie kernwoorden die alles met elkaar te maken hebben.

De hoofdmoot van de werkzaamheden bestaat uit het ondersteunen van de missionaire campagnes als Vastenactie en Adventsactie, bij voorkeur aan de hand van een zogenoemd eigen project. Verder het ondersteunen van de collectes voor de Week Nederlandse Missionaris, de MIVA, en Wereldmissiemaand.

De werkgroep wil er aan bijdragen dat de Antonius Abt een missionaire gemeenschap is en blijft, een gemeenschap die openstaat naar de samenleving en solidair is met kansarme mensen, dichtbij en ver weg. Kortom: bevorderen dat de kansarme mensen zich kunnen ontwikkelen zodat we in vrede met elkaar kunnen leven en er niemand op de wereld honger lijdt.

Nelly Oosthoek, tel. 070-355 69 19.
Emile Kempen, tel. 070-355 38 77.

Elk weekend volle manden

De geloofsgemeenschap Antonius Abt brengt sinds de advent van 2011 wekelijks houdbare levensmiddelen, toilet- en schoonmaakmiddelen bijeen voor de Voedselbank, uitdeelpunt Scheveningen. Jarenlang voorzag dit uitdeelpunt de cliënten wekelijks van een standaard voedselpakket.

In de zomer van 2023 is de werkwijze veranderd. In Wijk- en dienstencentrum De Mallemok werd Voedselbankwinkel Schappelijk ingericht. Hier kunnen de cliënten – ongeveer zeventig gezinnen – zelf een keuze maken uit de aangeboden artikelen en ‘betalen’ met een pasje waarop wekelijks een bedrag wordt bijgeschreven.

Met hetgeen in de Abt – en in andere Scheveningse kerken – wordt ingezameld, wordt de voorraad van de Voedselbankwinkel aangevuld.

Coördinator: Nelly Oosthoek, tel. 070-355 69 19.

Erediensten

Acoliet Henk Bressers naast pastoraal werker Jan Eijken
Acoliet Henk Bressers naast pastoraal werker Jan Eijken

Misdienaars – zowel meisjes als jongens – en acolieten – zowel vrouwen als mannen – helpen de pastor bij de vieringen in de kerk. Zij dragen de kaarsen en steken het wierookvat aan, zij brengen de schalen en kelken naar het altaar, zij helpen bij de handwassing. Misdienaars zijn ongeveer eenmaal per maand aan de beurt, acolieten veel vaker. De opleiding gebeurt in de praktijk, tijdens de vieringen.

Je mag misdienaar worden als je op de basisschool zit en je eerste communie hebt gedaan. Zo gauw je naar het voortgezet onderwijs gaat promoveer je tot acoliet.

Coördinator: Alex Kempen, tel. 070-888 51 46.

Kinderkoor De Stadhoudertjes in actie

Ongeveer tienmaal per jaar, meestal op de eerste zondag van de maand, is er een eucharistie- of Woord- en communieviering die is voorbereid door de werkgroep Gezinsvieringen. Tijdens deze vieringen zorgt kinderkoor De Stadhoudertjes voor de muzikale ondersteuning.

De werkgroep Gezinsvieringen wordt gevormd door diaken Henk van Zoelen en koordirigent Maria voor ’t Hekke, aangevuld met een aantal ouders in wisselende samenstelling.

Contactpersoon: diaken Henk van Zoelen, tel. 070-820 92 83.

Gebouwen

Bezoekers maken graag gebruik van de mogelijkheid om rondgeleid te worden
Bezoekers maken graag gebruik van de mogelijkheid om rondgeleid te worden

De stichting Vrienden van de Abt wil het mooie kerkgebouw H. Antonius Abt promoten door openstelling en het geven van rondleidingen.

De eerste en derde zaterdag van de maand is de kerk van 14.00 tot 16.30 uur open voor bezichtiging. Er zijn dan twee vrijwilligers die op verzoek een rondleiding geven maar u mag ook op eigen houtje rondkijken. Fotograferen is toegestaan.

Een vaste groep vrijwilligers opent en sluit dagelijks de kerkdeuren. Door de glazen afscheiding hebt u goed zicht op het fraaie kerkinterieur.

Als de kerkdeuren open zijn, kunt u ook de Mariakapel bezoeken.

Coördinator: Bart Maltha, tel. 070-358 47 30.

Koperpoetsdag
Koperpoetsdag

Een vaste ploeg vrijwilligers, mannen en vrouwen, maakt op gezette tijden het kerkgebouw schoon. Maar een jaarlijks terugkerend evenement is koperpoetsdag.

Koperpoetsdag valt altijd eind augustus, begin september omdat de Open Monumentendagen het tweede weekend van september gehouden worden en de Abt dan altijd veel bezoekers trekt uit het hele land. Die bezoekers verdienen het de Antonius Abt op haar mooist te zien, de eigen geloofsgemeenschap natuurlijk niet minder.

Eén hele dag hebben de ongeveer twintig vrijwilligers nodig om al het brons-, koper- en zilverwerk weer te laten glanzen.

Coördinator van de schoonmaakwerkzaamheden is Ada van der Knaap.

Concert van het Oeral Kozakkenkoor o.l.v. Gregor Bak (foto Giovanni Smulders)
Concert van het Oeral Kozakkenkoor o.l.v. Gregor Bak (foto Giovanni Smulders)

De kerk H. Antonius Abt is vanwege het mooie interieur en de goede akoestiek bij uitstek geschikt voor muziekuitvoeringen. De geloofsgemeenschap zelf organiseert jaarlijks een aantal concerten maar de kerk wordt ook verhuurd aan koren en orkesten van buitenaf.

Informatie over de verhuur van het kerkgebouw is te verkrijgen via het secretariaat: 070-354 17 42 of contactpersoon Eef van der Mijle, tel. 355 67 30.

Pastoraat

De vrijwilligers van de werkgroep Aandacht voor nabestaanden willen een helpende hand bieden aan hen die een tijd van rouw doormaken. Het contact wordt gelegd door het bezoeken van nabestaanden.

We bieden een luisterend oor waarbij we niet uit het oog verliezen dat verdriet bij iedereen op zijn eigen manier komt en gaat. Rouwen is een proces dat zich ontwikkelt en deel uitmaakt van je leven. Dat proces gunnen we de tijd. De meeste werkgroepleden hebben zelf een rouwproces doorgemaakt en met de daarin opgedane ervaring willen ze anderen van dienst zijn.

Van tijd tot tijd organiseert de werkgroep Aandacht voor nabestaanden een rouw(gespreks)groep. In een kleine vaste groep staan wij stil bij een aantal thema′s zoals herinneringen, de reacties uit de omgeving, speciale dagen, gevoelens, eenzaamheid.

Contactpersoon: Trees Kempen-van Lier, tel. 070-355 38 77.

Rondom de erediensten

Altaarbloemstuk voor de 50e verjaardag van pastoor Langerhuizen
Altaarbloemstuk voor de 50e verjaardag van pastoor Langerhuizen

De vrijwilligster die voor de bloemversiering in kerk en Mariakapel zorgt, vervult een belangrijke taak. Zonder bloemen zouden het liturgisch centrum, de zijaltaren en de Mariakapel er niet zo verzorgd uitzien.

Wij zien haar nooit in actie want ze doet haar werk als er niemand in de kerk is. Dus verdient zij het zeker hier met name genoemd te worden: Ada van der Knaap.

De koffiehoek in de Ontmoetingsruimte van de kerk
De koffiehoek in de Ontmoetingsruimte van de kerk

Koffiegroep Pro Deo verzorgt de koffie en thee voor het samenzijn na de viering op zondagochtend. Tevens zorgt deze groep dat er vóór de viering koffie is voor de voorgangers, lector, acolieten en koster.

Koffiegroep Pro Deo bestaat uit 15 leden die volgens rooster koffie en thee zetten. Het koffiedrinken na de viering heeft een sociale functie. De parochianen kunnen op deze manier contact maken en elkaar beter leren kennen. Ook kunnen zij tijdens het koffiedrinken pastores, leden van pastoraatsgroep en beheercommissie, en coördinatoren van werkgroepen aanschieten met vragen en opmerkingen.

Na het koffiedrinken wordt er in de pastoriekeuken afgewassen en opgeruimd. Daarna gaat Pro Deo zelf aan de koffie, niet zelden met iets lekkers erbij en wordt er nog wat nagepraat. Het is een hechte groep die geruisloos samenwerkt en altijd voor elkaar klaar staat.

Coördinator: José van Kester, 070-352 14 44. 

In de Antonius Abt kunt u misintenties opgeven voor de weekendvieringen en voor andere dagen waarop er een eucharistie- of Woord- en communieviering wordt gehouden.

Contactpersoon: Nelly Oosthoek, tel. 070-354 17 42 (woensdag en donderdag).

Een greep uit het kostbare bezit.

In maart 2013 is een werkgroep gestart voor het onderhoud van de paramenten (priesterkleding). De Antonius Abt is namelijk in het bezit van koormantels, kazuifels, tunieken enz. vanaf 1890 die rijk geborduurd en kostbaar zijn.

Begin april 2013 zijn twee deskundigen van het bisdom Rotterdam op bezoek geweest om met de werkgroepleden te overleggen. Een belangrijk advies was de kleding op vakkundige wijze op te bergen. Dit is in 2013 en 2014 gebeurd.

De werkzaamheden bestaan nu uit het repareren en in goede staat houden van de collectie. Daarvoor komen de leden op de eerste donderdag van de maand bij elkaar.

Coördinator: Laura ten Bokkel Huinink, tel. 070-354 41 35.

Om georganiseerd vervoer naar de kerk mogelijk te maken zijn wij op zoek naar iemand die regulier chauffeur wil worden bij de stichting Wijkbus Groot-Scheveningen en – in het verlengde daarvan – op een of meer zondagen per maand de Wijkbus wil rijden om kerkgangers naar de Antonius Abt te brengen.

Meer informatie bij Nelly Oosthoek, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend op telefoonnummer 070-354 17 42.