Pastoraatgroep

De pastoraatgroep heeft een adviserende taak ten dienste van de pastoor en het pastoraal team en heeft tot taak mee te werken aan de uitoefening van de pastorale zorg.

De pastoraatgroep houdt zich bezig met onderwerpen als liturgie, diaconie, en communicatie en educatie in onze geloofsgemeenschap.

image-2

Vacature
Communicatie en educatie
pastoraatgroep.antoniusabt@rkdenhaag.nl

Nelly

Nelly Oosthoek
Liturgie
pastoraatgroep.antoniusabt@rkdenhaag.nl