Koren in de H. Antonius Abt

Onze gemeenschap kent meerdere koren:

  • Kinderkoor De Stadhoudertjes
  • Koor PaMa
  • Zangcollege Laus Deo
  • Gemengd koor Gli Uccelli

Kinderkoor de stadhoudertjes

De Stadhoudertjes staan onder leiding van dirigente Maria voor ’t Hekke en repeteren op dinsdag op de koorzolder in de pastorie van de Antonius Abtkerk van 18.45 uur tot 19.45 uur.

Eenmaal per maand werkt het koor mee aan een zondagse eucharistieviering, behalve in de zomervakantie. Kinderen kunnen lid worden van de Stadhoudertjes als zij hun eerste heilige communie hebben gedaan. Nadat zij het heilig vormsel hebben ontvangen kunnen zij doorstromen naar koor PaMa.
Pianist van De Stadhoudertjes is Niels Zeven.

Contactpersoon: Maria voor ’t Hekke, tel. 070-389 70 05.

Kinderkoor De Stadhoudertjes in actie

Koor PaMa

De naam van het koor gaat terug op de tijd dat er een verbinding bestond met twee nu niet meer bestaande Haagse parochies. De Paulusparochie leverde de Pa in de naam en de Martelarenparochie de Ma: PaMa.

PaMa repeteert op vrijdag van 20.00 tot 22.00 uur op de koorzolder in de pastorie van de Antonius Abtkerk. Na afloop van de repetitie is er tijd om een glaasje te drinken. Eén zondag per maand verleent het koor muzikale medewerking aan een eucharistieviering.

Lees meer over het koor PaMa op de website.

Jongerenkoor PaMa
Jongerenkoor PaMa

Zangcollege Laus Deo

Laus Deo luistert al sinds 1900 de liturgie in de Antonius Abtkerk op. De nadruk ligt op gezangen uit de klassieke traditie. Op het repertoire staan missen van Mozart, Gounod, Gretchaninov, Bruckner, Haydn, Perosi, Casali en Refice en een breed scala aan kerkelijke motetten. De wisselende gezangen worden in het Nederlands gezongen.

Het koor staat onder de professionele leiding van koordirigent en organist Patrick Hopper en telt rond de vijfentwintig leden.
De repetities zijn elke donderdag van 19.45 tot 22.00 uur op de koorzolder in de pastorie van de Antonius Abtkerk.
Voorzitter: Rob Caminada.

Lees meer over Laus Deo op de website.

Laus Deo
Zangcollege Laus Deo tijdens het Ceciliaconcert 2015

Gemengd koor Gli Uccelli

Gli Uccelli (de vogels) is in januari 1991 opgericht door toenmalig koordirigent en organist Richard Ram. Het uit rond de 25 leden bestaande koor repeteert iedere woensdag van 20.00 tot 22.00 uur in Thabor aan de van Boetzelaerlaan. Het koor zingt geestelijke en wereldlijke muziek, daarnaast verzorgen de heren regelmatig gregoriaanse vieringen en Nederlandse vespers. Dirigent is Wim Voogd.

Voorzitter van Gli Uccelli is Agnes Damen, tel. 070-350 56 15.
Lees meer over Gli Uccelli op de website.

Gli Uccelli
Gemengd koor Gli Uccelli tijdens het Ceciliaconcert 2015