Kerken

De geloofsgemeenschap H. Antonius Abt heeft twee kerkgelegenheden, de H. Antonius Abtkerk aan de Scheveningseweg 235 en de Lourdeskapel aan de Berkenbosch Blokstraat 9A.

In de Antonius Abtkerk vinden de liturgische vieringen plaats; de naastgelegen pastorie wordt gebruikt voor vergaderingen en activiteiten.

De Lourdeskapel is dagelijks geopend voor stil gebed en het opsteken van een kaars.

abt exterieur
foto Bart Maltha

Er is heel wat geredetwist voor in februari 1926 de eerste steen werd gelegd voor de H. Antonius Abtkerk. De kerk met 900 zitplaatsen werd in 18 maanden gebouwd naar ontwerp van de Limburgse architecten Jos en Pierre Cuypers. Twee eerdere ontwerpen waren al van tafel geveegd, die plannen hadden geen genade kunnen vinden in de ogen van de plaatselijke instanties. Ze zouden te uitbundig, te ‘Rooms’, zijn geweest en wellicht zelfs provocerend tegenover de overwegend protestantse bevolking van Scheveningen. De opdracht was geen eenvoudige voor Jos en Pierre Cuypers. De uitwendige vormgeving mocht beslist niet opvallend zijn en het gebouw moest een zekere mate van soberheid en toch monumentaliteit uitstralen.

Een en ander heeft geleid tot een monumentale strakke creatie, representatief voor de periode na de neogotiek en Jugendstil. Het rijk versierde interieur is in Art Decostijl. De vierkante toren heeft een hoogte van 50 meter.

Nagenoeg alles wat er te weten valt over de geschiedenis van katholiek Scheveningen en de achtereenvolgende aan de H. Antonius Abt gewijde kerkgebouwen is te lezen op de website van de stichting Vrienden van de Abt.

Lourdeskapel interieur
Lourdesgrot

De Lourdeskapel is een stilte- en gebedscentrum in hartje Scheveningen. De in 1913 gebouwde kapel is vanaf het begin zowel een centrum van Mariaverering als een bezienswaardigheid.

De bidkapel, gelegen in het toeristisch gebied van Scheveningen, mag zich al jarenlang verheugen in een groot aantal bezoekers, afkomstig uit heel het land. De kapel is ook in trek bij allochtone landgenoten. Dagelijks komen tientallen mensen hier bidden, een kaarsje opsteken of de stilte zoeken. Zelfs na de sluiting van de Lourdeskerk in 2005 is het bezoek aan de kapel niet teruggelopen.

De wand achter het altaar wordt in beslag genomen door een verkleinde maar nauwkeurige kopie van de grot in Lourdes, waar in 1858 de verschijning van Maria aan Bernadette Soubirous plaatsvond. Onder het beeld van Onze Lieve Vrouw is een stukje gesteente van de grot in Lourdes ingemetseld.

De kapel met de kerk en de omringende woonhuizen maken deel uit van een stedebouwkundig plan van architect Alexander J. Kropholler. De grot en het Mariabeeld zijn vervaardigd door kunstenaar J.P. Leo Strackee.

De Lourdeskapel is dagelijks geopend van 9.00 tot 18.00 uur.