Vierwekenbericht

De geloofsgemeenschap H. Antonius Abt geeft twaalf maal per jaar een Vierwekenbericht uit met lokaal nieuws. De nieuwsbrief ligt in het laatste weekend van de voorafgaande maand in de kerk en de pastorie klaar om mee te nemen.