H. Antonius Abt

De H. Antonius Abt op Scheveningen wil een uitnodigende en warme geloofsgemeenschap zijn waar iedereen welkom is! Weliswaar geworteld in de traditie van de wereldwijde katholieke Kerk, maar evenzeer levend en meelevend in de Nederlandse samenleving anno 2024.

Voor veel mensen is ’de Antonius Abt’ aan de Scheveningseweg een begrip. Niet alleen vanwege de gemeenschap, maar ook vanwege het monumentale kerkgebouw met de mooie mozaïeken en kunstwerken.

Op de volgende pagina’s vindt u informatie over de geloofsgemeenschap H. Antonius Abt. Deze pagina’s zijn echter niet ons enige communicatiemiddel. Elke twee maanden ligt in onze kerk parochieblad Stella Maris klaar om mee te nemen en twaalf maal per jaar het Vierwekenbericht. Beide publicaties kunt u ook op deze website lezen.

Filipijnse gemeenschap

De Filipijnse gemeenschap in Den Haag en omstreken is participant van de geloofsgemeenschap H. Antonius Abt en verzorgt als regel de eucharistieviering op de tweede en vierde zaterdag van de maand.

Meer informatie over de Filipijnse gemeenschap is te vinden op deze Facebook pagina.

Vrienden van de Abt

Nagenoeg alles wat er te weten valt over de geschiedenis van katholiek Scheveningen en de achtereenvolgende aan de H. Antonius Abt gewijde kerkgebouwen is te lezen op de website van de stichting Vrienden van de Abt.