Werkgroepen

In de geloofsgemeenschap H. Agnes zijn meer dan 100 vrijwilligers actief.

Over verschillende werkgroepen willen we hieronder wat meer vertellen.

Administratie en communicatie

Van oudsher registreert de parochie gegevens van haar parochianen. Die gegevens zijn persoonsgegevens waarop de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing is. Deze Wet heeft in 2002 de Wet Persoonsregistraties (1988) vervangen. In verband daarmee moet het op de oude Wet gebaseerde Reglement Persoonsregistraties Parochies worden herzien. Een nieuw Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies is opgesteld aan de hand waarvan de parochie haar persoonsgegevens kan verwerken overeenkomstig de nieuwe wettelijke voorschriften.
Voor meer informatie zie de site van de Stichting Interkerkekijke LedenAdministratie SILA

De ledenadministratie beheert de electronische persoonskaartenbak van onze geloofsgemeenschap. Nieuwkomers kunnen zich met eventuele gezinsleden inschrijven door het invullen van een formulier. Dit formulier kan aangevraagd worden bij de ledenadministratie ledenadministratie.agnes@rkdenhaag.nl. U ontvangt het formulier dan per e-mail.

De gegevens die wij u vragen in te vullen zijn: volledige voornamen, achternaam (voor gehuwde vrouwen die de naam voeren van hun echtgenoot: de meisjesnaam), roepnaam, adres, geboortedatum, eventueel doopdatum en datum van huwelijk.

U kunt ook naar de ledenadministratie mailen om wijzigingen (adres, gezinssamenstelling etc.) door te geven dan wel om te verzoeken zich uit te laten schrijven uit de Katholieke Kerk (zie ook de informatie hierover op de site van ons Bisdom Rotterdam) en om het parochieblad Stella Maris en het AgnesNieuws voortaan thuisbezorgd te krijgen. U moet voor thuisbezorging wel in het geografische gebied van onze geloofsgemeenschap wonen.

De ledenadministratie is onderdeel van het secretariaat.

Op het secretariaat werken drie vrijwilligers verspreid over drie ochtenden. Samen zorgen zij er onder meer voor dat het secretariaat dinsdag, woensdag en donderdag ochtend telefonisch bereikbaar en te bezoeken is. De openingstijden zijn van 10.00 uur tot 13.00 uur. U kunt hier terecht voor allerlei vragen, het opgeven van misintenties, aanvragen van  doopakten en andere formulieren. U kunt het secretariaat bellen (070-3657729) of mailen agnes@rkdenhaag.nl

De ledenadministratie beheert de electronische persoonskaartenbak van onze geloofsgemeenschap.
U kunt de ledenadministratie bereiken via e-mail: ledenadministratie.agnes@rkdenhaag.nl
De ledenadministratie is onderdeel van het secretariaat.

Diaconie

Diaconie is het zich dienstbaar opstellen en hulp bieden aan allen die dit nodig hebben zowel sociaal ondersteunend als financieel. Het betekent omzien naar elkaar, naar mensen in de eigen omgeving en naar mensen wereldwijd.
In de Agnesgemeenschap probeert men daar invulling aan te geven middels het Agnes SolidariteitsFonds (ASF) en de M.O.V.-groep.

Bij de Pastorale Werkgroep kunt u i.v.m. ziekte of ouderdom en eenzaamheid een beroep kunt doen voor een bezoek van een van de leden. Ook is het mogelijk om op uw verzoek de H. Communie te ontvangen. U kunt zich melden bij het secretariaat van dinsdag t/m donderdag van 10.00 uur tot 13.00 uur.

De Pastorale Werkgroep organiseert de volgende activiteiten:

  • huisbezoek aan ouderen en eenzamen
  • bezoeken van nabestaanden, zie verder onder Pastoraat
  • ziekenbezoek, thuis, in tehuis of ziekenhuis;
  • brengen van de heilige Communie, thuis, in tehuis of ziekenhuis;
  • organiseren van de jaarlijkse gemeenschappelijke ziekenzalving;
  • organiseren van de Allerzielenviering
  • organiseren van de jaarlijkse Kerst-Inn
  • organiseren van de jaarlijkse Agape viering in de Vastentijd

In onze gemeenschap houdt een aantal mensen zich bezig met M.O.V.: Missie, Ontwikkeling, Vrede. Het zijn drie kernwoorden die alles met elkaar te maken hebben.

De M.O.V.-groep richt haar aandacht op mensen met problemen wereldwijd. Ondersteuning wordt verleend aan diverse door de bisschoppen aanbevolen campagnes en acties zoals o.a. de vastenactie en de adventsactie.

De werkgroep wil er aan bijdragen dat de Agnes een missionaire gemeenschap is en blijft, een gemeenschap die openstaat naar de samenleving en solidair is met kansarme mensen, dichtbij en ver weg. Kortom: bevorderen dat de kansarme mensen zich kunnen ontwikkelen zodat we in vrede met elkaar kunnen leven en er niemand op de wereld honger lijdt.

Het ASF (Agnes Solidariteits Fonds) is een lokale caritas instelling, die hulp biedt aan mensen in de eigen omgeving. Deze hulp kan van immateriële aard zijn, bijvoorbeeld door mensen te wijzen op de mogelijkheden die overheidsinstanties en maatschappelijke instellingen kunnen bieden in bepaalde probleemsituaties of bijvoorbeeld door hulp bij het invullen van formulieren. De hulp kan ook van materiële aard zijn. Waar directe hulp in noodsituaties gevraagd wordt en hulp via officiële kanalen niet of niet snel geboden kan worden, kan hulp worden verleend door een financiële ondersteuning, door het verstrekken van een lening of door het verschaffen van noodzakelijke goederen. Zowel immateriële als materiële hulp kan slechts van tijdelijke aard zijn.
Het ASF biedt ook hulp aan mensen in eigen omgeving door wekelijks met hulp van vrijwilligers een uitdeelpunt van voedselbank Haaglanden te verzorgen.

Elk jaar met Kerstmis is er een speciale 2e collecte voor het ASF en worden er kerstbrieven rond gestuurd waarin een donatie wordt gevraagd voor het ASF.

Lees hier de kerstbrief van 2016: ASF kerstbrief 2016

Gebouwen

Elke 2e weekend van september is de jaarlijkse Open Monumentendag.

Zie website voor openstellingen

Een vaste ploeg vrijwilligers, mannen en vrouwen, maakt op gezette tijden het kerkgebouw schoon.

De H. Agneskerk is vanwege het mooie interieur en de goede akoestiek bij uitstek geschikt voor muziekuitvoeringen. De kerk wordt geregeld verhuurd aan koren en orkesten van buitenaf. Zie voor verdere gegevens bij Activiteiten.

Pastoraat

De vrijwilligers van de Pastorale Werkgroep willen een helpende hand bieden aan hen die een tijd van rouw doormaken. Het contact wordt gelegd door het bezoeken van nabestaanden.

We bieden een luisterend oor waarbij we niet uit het oog verliezen dat verdriet bij iedereen op zijn eigen manier komt en gaat. Rouwen is een proces dat zich ontwikkelt en deel uitmaakt van je leven. Dat proces gunnen we de tijd. De meeste werkgroepleden hebben zelf een rouwproces doorgemaakt en met de daarin opgedane ervaring willen ze anderen van dienst zijn.

De Pastorale Werkgroep is ook betrokken bij de jaarlijkse Allerzielenviering.