Pastoraatgroep

De pastoraatgroep heeft een adviserende taak ten dienste van de pastoor en het pastoraal team en heeft tot taak mee te werken aan de uitoefening van de pastorale zorg.

De pastoraatgroep is van belang voor de dagelijkse uitvoering van het pastoraal beleid. Onder eindverantwoordelijkheid van de pastoor geven de leden van de pastoraatgroep steun aan de pastorale activiteiten en sturing aan vrijwilligers en werkgroepen. De pastoraatgroep is ook een aanspreekpunt voor vrijwilligers en parochianen die iets willen weten of iets te melden hebben op het gebied van de pastorale zorg. Zo nodig zullen de leden van de pastoraatgroep doorverwijzen naar de pastorale beroepskrachten.

Serge Andres

Catechese, Neocatechumenaat
pastoraatgroep.agnes@rkdenhaag.nl

Aad van der Klaauw

Diaconie, MOV, PCI (ASF), Voedselbank
pastoraatgroep.agnes@rkdenhaag.nl

Clemens de Hingh

Liturgie
pastoraatgroep.agnes@rkdenhaag.nl

An Remmelswaal

Pastoraat, Pastorale Werkgroep (PWG)
pastoraatgroep.agnes@rkdenhaag.nl

Piet Rimmelzwaan

Jongeren
pastoraatgroep.agnes@rkdenhaag.nl