Koren in de H. Agnes

Onze geloofsgemeenschap kent meerdere koren:

  • Dameskoor Sint Agnes
  • Herenkoor Jubilate Deo in Laetitia

Samen vormen zij het Gemengd Koor. Het koor van de Agneskerk aan de Beeklaan staat open voor nieuwe leden. Wij zingen vierstemmige missen en andere klassieke werken. Bent u muzikaal en heeft u interesse om bij ons te komen zingen? Geweldig! Maar ook als u bijvoorbeeld geen noten leest bent u van harte welkom. Wij zingen met ons “hart” onder bezielende leiding van een organist/dirigent die de stemmen weet samen te smeden tot een prachtig geheel!

Repetities
De repetities vinden plaats op vrijdagavond. De damesstemmen (sopraan en alt) van 19:30 tot 21:30 uur. De herenstemmen (tenor en bas) van 20:30 tot 22:30 uur. Van 20:30 tot 21:30 uur zingen wij met alle stemmen. 

De missen op zondag in de kerk worden afwisselend uitgevoerd door het dames-, heren- of gemengde koor. Aspirant koorleden zijn van harte welkom om zonder verplichtingen een repetitie bij te wonen. Repetities vinden plaats in de H. Agneskerk of in de pastorie.

Wij zien ernaar uit om u te verwelkomen.

Dameskoor Sint Agnes

Het Dameskoor “Sint Agnes” is opgericht begin 1964, het koor stelt zich ten doel de vieringen, met name in de St. Agneskerk, mede te verzorgen door het zingen van passende muziek, volgens de eisen van de liturgieviering. Er zijn in de afgelopen jaren al heel wat mooie werken uitgevoerd.

Een kleine greep hieruit zijn de missen van Charles Gounod, J. Haydn, Lloyd Webber, Mozart, ook motetten van o.a. J.S. Bach, Hendrik Andriessen, Elgar zijn ten gehore gebracht. Dit is maar een greep uit ons repertoire.
Het koor bestaat nu uit ca. 15 dames, waarvan de meeste al heel wat jaartjes meezingen. Het is ook een erg gezellig maar serieus koor. Wij zingen niet altijd alleen, met ons Herenkoor hebben wij minstens een keer per maand een gemengde uitvoering. Wij repeteren altijd op vrijdagavond in de pastorie van de kerk, van 19.30 uur tot ca. 20.15 uur alleen de dames, daarna aansluitend met het herenkoor tot ca. 21.30 uur.

U bent van harte uitgenodigd, om als u interesse hebt in het zingen bij het koor, contact op te nemen met Mw. Petra Scheele tel 070-3931586, voorzitter.

Herenkoor Jubilate Deo in Laetitia

Het Herenkoor van de Sint Agneskerk aan de Beeklaan te Den Haag is opgericht op 8 januari 1899 en kreeg de naam “Jubilate Deo in Laetitia”. Dat betekent (vrij vertaald): Looft God onze Hemelse Koning. De statuten noemen als doel: “de openbare Godsdienstoefeningen opluisteren door het zingen van gewijde muziek”. En dat doen de heren ook uit volle borst. Begonnen met een ledenaantal van zo’n 60 man. Een greep uit het verleden. Op 27 januari 1974 werd het 75-jarig bestaan van onze parochie herdacht met een Eucharistieviering waarin Mgr. Dr. Simonis, Bisschop van Rotterdam (toentertijd) voorging en waarbij de Missa Sine Nomine werd gezongen met het dames- en herenkoor onder leiding van Harry Beijersbergen van Henegouwen en met begeleiding op het orgel door de componist van de mis: Joop Schouten. Ons herenkoor bestond toen uit 31 zangers.

Op 10 januari 1999 (tijdens het 100-jarig bestaan van ons herenkoor) mochten we dit feit voor een stampvolle kerk herdenken met versterking van enkele oud-leden die –ondanks hun fragiele gezondheid- toch meezongen!

Het dameskoor kwam het herenkoor versterken sedert 7 februari 1964. Ook luistert het dameskoor “solo” missen op. Het geheel staat sedert 1 maart 1997 onder leiding van organist/dirigent Wim Hazeu. Met zijn jeugdige elan weet hij met “Schwung” de koren te bemoedigen om vooral een nieuw repertoire in te studeren en uit te voeren en het bestaande repertoire met een nieuwe zienswijze op te poetsen. Wim Hazeu vindt ondersteuning van het machtige Adema-orgel bestaande uit een 30-tal registers en 1600 pijpen.

Het herenkoor heeft nu ca. 12 leden. Eigenlijk spreken we dan van een ensemble en dat is jammer, want we beschikken over een ruim kerkmuziekrepertoire vanaf de Renaissance tot en met de hedendaagse composities. Ook de enorme ruimte van de Agneskerk stimuleert tot voluit en ook ingetogen zang. Veelstemmige missen kunnen wij niet meer zingen, alleen met hulp van een ander herenkoor. Maar onze bevlogen dirigent weet altijd nieuwe missen en motetten te vinden voor onze huidige bezetting.

Wat altijd is gebleven sedert de oprichting is de vriendschap, wilskracht, humor en vreugde. Sommige leden kennen elkaar al een groot deel van hun leven. Twee leden hebben zelfs hun 50-jarig lidmaatschap van de zangvereniging gevierd en velen zijn hen met jubilea in het verleden voorgegaan. Een bewijs dat “Vrouwe Musica” oftewel Sint Caecilia je met haar verleidingskunst der Muzen niet meer loslaat.

“De weldadigheid van koorzang komt als verademing over het kerkvolk. De zang beleven en laten leven. Dit als bijdrage aan de luister van onze Eucharistievieringen!”

U bent van harte uitgenodigd, om als u interesse hebt in het zingen bij het koor, contact op te nemen met Mw. Petra Scheele tel 070-3931586, voorzitter.

Dirigent Wim Hazeu

Wim Hazeu [1971] ontving zijn eerste orgellessen van Peter Verhoeks, Wim van der Panne en Herman van Vliet. In 1991 werd hij met succes toegelaten aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag en behaalde daar de einddiploma’s Docerend Musicus[1996] en Uitvoerend Musicus[1998] Orgel en het Praktijkdiploma Kerkmuziek[1997] onder leiding van de docenten Johann Th. Lemckert en Marijke van Klaveren. Hij was eerste prijswinnaar op het Nationaal Orgelconcours te Leiden[1995] en het Govert van Wijnconcours te Maassluis[1996]. Als concertorganist trad hij vele malen op in binnen- en buitenland [o.a. Schotland, Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland en Oekraïne].

Van 1987 tot 1997 was hij als organist verbonden aan de Bethelkerk te Vlaardingen, en sinds 1997 is hij als organist-dirigent verbonden aan de St. Agneskerk te Den Haag.
Als orgelbouwer is hij werkzaam bij Adema’s Kerkorgelbouw te Hillegom.