KERKGELEGENHEDEN (DEZE PAGINA WORDT GEWIJZIGD)

H. Agneskerk_Den_Haag

De Agneskerk is een monument van neogotische bouwkunst.
De in neogotische stijl gebouwde Parochiekerk van de H. Agnes is gebouwd in 1902-1903 naar het ontwerp van de architecten A.A.J. Margry en J.M. Snickers. Zij is een driebeukige kruisbasiliek zoals dat in het vakjargon van architectuurhistorici heet. Dat wil zeggen dat het middenschip boven de zijbeuken uitsteekt en bovenin eigen vensters bezit, terwijl de plattegrond een kruisvorm vertoont, waarbij het dwarsschip buiten de zijbeuken uitsteekt.

Fatimakapel

Om de hoek van de kerk, in de Newtonstraat nr. 326, bevindt zich de Fatimakapel.

In deze kapel zijn op dins-, woens,- en donderdagmorgen om 9.30 uur Eucharistievieringen. Ook op zaterdagavond is er een Eucharistieviering om 20.00 uur. Tevens worden er bijeenkomsten van de diverse Gemeenschappen gehouden en vinden er de doopplechtigheden plaats.

H. AGNES, MAAGD EN MARTELARES

Levensbeschrijving
Agnes is geboren in de tweede of derde eeuw na Christus in Rome. Als knappe dochter van een rijke christelijke familie wordt zij door menigeen opgemerkt. Zo ook door Procop, de zoon van de prefect van Rome, Sempronius. Reeds als Agnes 12 jaar is, krijgt zij een aanzoek om hem te huwen. Agnes reageert negatief: zij is al verloofd met iemand anders. Zij heeft zichzelf als bruid aan Christus toegewijd. Sempronius probeert haar te overreden met Procop in het huwelijk te treden. Agnes blijft standvastig; ze wilt maagd blijven. De legende vertelt verder dat Sempronius woedend Agnes laat opsluiten in een bordeel. Een engel staat haar terzijde en beschermt haar tegen de zoon van de prefect. Agnes wordt later veroordeeld tot de brandstapel. Ze overleeft de vlammenzee en wordt later met een zwaard onthoofd. Na haar dood hebben Damasus en Ambrosius haar lof bezongen. Haar lichaam wordt begraven in de buurt van Rome, nabij de weg naar Nomentum. In de tijd van Constantijn de Grote wordt op die plaats een kerk gebouwd.
Agnes stamt uit het Latijn (‘agnus’ – ‘lam’) c.q. Grieks (‘agnos’ – ‘reine’). Het is Sint Augustinus die op deze betekenis wijst. Ieder jaar wordt op haar dag van gedachtenis, 21 januari, twee ‘Agneslammeren’ gezegend. Dit gebeurt in de grafkerk Capella di Sabina in Rome. De wol van de lammeren wordt gebruikt voor het pallium van de paus en aartsbisschoppen.
Agnes wordt gerekend tot één van de eerste heiligen die in de katholieke kerk worden vereerd.

Patronage
Sint Agnes is patrones van kuisheid, kinderen van Maria, maagden en tuinmannen.

Attribuut
Agnes wordt met een lam afgebeeld aan haar voeten of in haar armen. Soms staat ze op een brandstapel. Martelaarspalm. Witte lelie.

Agnes afbeelding
Heilige Agnes