Werkgroepen

Onze geloofsgemeenschap kent de volgende werkgroepen.

Erediensten

Elke derde zondag van de maand is er om 11.00 een gezinsviering in de Elandstraatkerk. De viering is helemaal gericht op kinderen. Zij lezen het verhaal en de voorbeden, en helpen bij het tafelgebed. Het Kinder- en Jeugdkoor zingt. Hou je van zingen? Lees dan verder over het koor op de pagina: Kinder-en Jeugdkoor.

Er is ook altijd een gezinsviering op Kerstavond en op Palmzondag.
In de zomervakantie is er geen gezinsviering.

Vragen? Stuur een mail naar kinderen.elandstraat@gmail.com.

Naast de gewone vieringen zijn er ieder jaar 2 speciale vieringen voor gezinnen. Deze vinden plaats op zondagmiddag om 14.30. Op de eerste zondag in oktober is de Dierendagviering. Dan mag je een knuffel of huisdier mee nemen naar de kerk. Je dier wordt gezegend. We zingen liedjes over Gods schepping, we horen een verhaal over dieren, en we bedanken onze knuffels en huisdieren voor alle fijne momenten.

Op de eerste zondag in februari is de Kinderzegen. De dopelingen van het afgelopen jaar ontvangen hiervoor een uitnodiging. Hun namen worden genoemd en er wordt voorgelezen, gebeden en gezongen. De viering is ook voor kinderen die langer geleden gedoopt zijn. Alle aanwezige kinderen kunnen Gods zegen ontvangen.

Beide vieringen zijn laagdrempelig en duren ongeveer 45 minuten. Ook de jongste kinderen zijn nadrukkelijk welkom. Na afloop is er thee, limonade en iets lekkers en de gelegenheid om andere jonge gezinnen uit onze gemeenschap te ontmoeten.

Al enkele jaren worden er Taîzé-vieringen gehouden in onze geloofsgemeenschap. Taîzé is een dorp in Frankrijk nabij Lyon. In dit dorp is een oecumenische broedergemeenschap, die zich inzet voor “jongeren”, die op zoek zijn naar hun weg in het leven. Vooral de laatste jaren na de val van de muur in Duitsland trekken vanuit de Oostbloklanden jongeren naar Taîzé. De spiritualiteit van deze gemeenschap is om stil te durven zijn in meditatie. God toelaten in het binnenste van je hart. Hij kan binnenkomen of te gast zijn en je ingevingen geven voor je eigen leven.

De vieringen vindt u op de vieringenpagina.

In de vieringen zingen we canons van Taîzé, luisteren we naar korte bijbelse teksten en zijn er momenten van stilte. Een persoonlijke bijdrage kunt u leveren door een kaars bij het kruis aan te steken. In stilte of met een uitgesproken tekst. U bent van harte welkom.

Meer over Taîzé vindt u op internet: www.taize.fr/nl

Rondom de erediensten

Iedere tweede zondag van de maand is er kinderwoorddienst tijdens de viering van 11.00. In de Vastentijd en de Advent is er zelfs elke zondag kinderwoorddienst – behalve tijdens de Gezinsviering natuurlijk. Alle kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn welkom. Als je het spannend vindt mag je vader of moeder mee.

Wat doen we bij de kinderwoorddienst?
Aan het begin van de viering gaan de kinderen samen met de leiding naar de aparte
kinderwoorddienstzaal. Daar gaan we aan de slag met het thema van die zondag. We luisteren naar een verhaal over Jezus, praten over wat we gehoord hebben en maken een mooie knutsel of kleurplaat om mee naar huis te nemen. Tijdens de Advent en Vastentijd oefenen we ook nog het projectlied. Aan het begin van de Vastenactie maken we tijdens de kinderwoorddienst de symbolen die de MOV-groep in de kerk ophangt om te laten zien hoeveel geld er opgehaald is voor het goede doel. De kinderen komen vóór het tafelgebed en de communie weer in de kerk en vertellen wat ze gedaan hebben. Daarna gaan ze bij hun ouders zitten.

In de zomervakantie is er geen kinderwoorddienst.

Vragen? Stuur een mail naar kinderen.elandstraat@gmail.com.

Het Kinder- en Jeugdkoor zingt elke derde zondag van de maand tijdens de gezinsviering om 11.00. We zingen ook op Kerstavond, met Palmpasen, in de Gezinspaaswake en tijdens de Eerste Communieviering, Dierendagviering en Kinderzegen.

Onder leiding van onze dirigent Maria voor ’t Hekke zingen we allerlei liedjes, soms zelfs meerstemmig of in canon!

De repetities zijn op vrijdagavond van 19.00 tot 19.45 in het parochiecentrum, ingang Da Costastraat 46. Het koor is voor kinderen en tieners van 6 t/m 15 jaar. Nieuwe leden zijn altijd welkom om te komen kijken en meedoen.

Contact: kinderen.elandstraatkerk@gmail.com.