Koren in de H. Ignatius van Loyola

Onze geloofsgemeenschap kent meerdere koren:

  • Het Ignatiuskoor
  • Kinder- en jeugdkoor
  • Het rouw- en trouwkoor

Ignatiuskoor

Het Ignatiuskoor, onder leiding van pianiste Tjin Nio Tjia, ondersteunt iedere vierde zondag van de maand de samenzang tijdens de eucharistieviering.

Er worden liederen gezongen uit de klassieke muziek, negro spirituals, Nederlandse kerkliederen o.m. composities van Antoine van Oomen op de teksten van Huub Oosterhuis.

De koorrepetities zijn op op Vrijdag, in de Da Costastraat 46, verdeeld in 2 groepen: de ochtendgroep van 11.00uur tot 12.15uur en de groep die tegen de avond begint vanaf 17.30uur tot 19.00uur.
Iedereen is van harte welkom.

Contact: 070-3649926 of ignatius@rkdenhaag.nl

Kinder- en jeugdkoor

Het Kinder- en Jeugdkoor zingt elke derde zondag van de maand tijdens de gezinsviering om 11.00. We zingen ook op Kerstavond, met Palmpasen, in de Gezinspaaswake en tijdens de Eerste Communieviering, Dierendagviering en Kinderzegen.

Onder leiding van onze dirigent Maria voor ’t Hekke zingen we allerlei liedjes, soms zelfs meerstemmig of in canon!
De repetities zijn op vrijdagavond van 19.00 tot 19.45 in het parochiecentrum, ingang Da Costastraat 46. Het koor is voor kinderen en tieners van 6 t/m 15 jaar. Nieuwe leden zijn altijd welkom om te komen kijken en meedoen.

Contact: kinderen.elandstraatkerk@gmail.com.

Rouw- en trouwkoor

Onze geloofsgemeenschap heeft een koor met de weinig ludieke naam: Rouw- en Trouwkoor. Dit koor zingt bij afscheidsvieringen en ook bij huwelijken. Het koor bestaat uit een groep enthousiaste leden, welke de viering met Nederlandse liederen ondersteunt. U kunt altijd een beroep op hen doen.

Contact: 070-3649926 of ignatius@rkdenhaag.nl