Koren

Onze geloofsgemeenschap kent meerdere koren.

Het Ignatiuskoor, onder leiding van pianiste Tjin Nio Tjia, ondersteunt iedere vierde zondag van de maand de samenzang tijdens de eucharistieviering. Iedere eerste zondag van de maand zingen wij in het ziekenhuis HMC-Westeinde. Er worden liederen gezongen uit het klassieke repertoire, Saissance, Taizé en Nederlandse gezangen van o.a. Huub Oosterhuis/A. Oomen.

De repetities zijn op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de Da Costastraat 46. Iedereen is van harte welkom, de koffie staat klaar.

Contact: 070-3649926 of ignatius@rkdenhaag.nl

Het koor zingt elke derde zondag van de maand tijdens de Gezinsviering. Het koor oefent elke donderdag van 19.05 tot 19.50 in het parochiecentrum van de Elandstraatkerk, Da Costastraat 46. Alle kinderen tussen 6 en 15 jaar zijn welkom.

Contact: Teresa Morris (070 – 345 24 82).

Onze geloofsgemeenschap heeft een koor met de weinig ludieke naam: Rouw- en Trouwkoor. Dit koor zingt bij afscheidsvieringen en ook bij huwelijken. Het koor bestaat uit een groep enthousiaste leden, welke de viering met Nederlandse liederen ondersteunt. U kunt altijd een beroep op hen doen.

Contact: 070-3649926 of ignatius@rkdenhaag.nl