Ons team, bestaande uit Michiel en Agata Thijssen, Hante Visser, Josef en Sacha Grosserüschkamp en Frank en Marjon Voncken verwelkomt gezinnen van binnen en buiten onze parochie om zich samen te verdiepen in ons geloof. Voor kinderen van groep 1 t/m 8 zijn er verschillende groepen, die naar leeftijd worden verdeeld en op hun eigen niveau zullen spelen/leren rond Bijbelverhalen, heiligen en hoogfeesten. Ook de Communicanten en Vormelingen maken deel uit van onze Gezinscatechese.

Voor de Communicanten: de voorbereiding start de 1e zondag in oktober. De kinderen werken uit Gods Grootste Geschenk en leren over de hoogfeesten in ons liturgisch jaar. De viering is in mei/juni in de Jacobuskerk. Opgeven via het inschrijfformulier of via de mail.

Voor de Vormelingen: de voorbereiding start met een startviering op 15 september om 11.00 uur in de Paschaliskerk. Alle vormelingen uit de hele parochie en hun ouders zijn hiervoor uitgenodigd en kunnen elkaar ontmoeten tijdens de koffie/thee na afloop van de mis. De lessen starten de 1e zondag van oktober t/m de Vuurdoop in juni. De Vormselviering met medewerking van Jongerenkoor PaMa is in februari (datum afhankelijk van toezegging van de bisschop) in de H.Paschalis Baylonkerk.

Voor Ouders: op elke 1 e zondag van de maand is er tijdens de catechese vorming voor de ouders. Dit kan bestaan uit: Lectio Divina, het kijken van een DVD of naar de huiskapel om te bidden. Daarnaast is het mogelijk om als ouder zich aan te melden als vrijwilliger om ons catecheseteam te ondersteunen. Denk hierbij aan: helpen in een van de groepen, helpen met koffie/thee en versnaperingen, meezingen en/of spelen in ons Gezinskoor (elke 3e zondag tijdens de 12.00 uur mis). Graag opgeven via de mail. Wanneer: elke 1e en 3e zondag van de maand (van oktober tot juli) Tijd: 10.15 uur – 11.45 uur
Waar: Maria ten Hovezaal, Willemstraat 60a, Den Haag
Jaarbijdrage: €15,00 per kind / €25,00 voor sacramentvoorbereiding (cash svp)
Inschrijven door: het ingevulde inschrijfformulier te sturen naar: Secretariaat Sint Jacobus de Meerdere, Willemstraat 60, 2514 HN Den Haag of de aanmelding naar onderstaand adres te mailen en het ingevulde formulier bij een bijeenkomst aan een teamlid te geven.
Voor aanmelden en vragen: catechesejacobus@outlook.com
We starten op: ZONDAG 6 oktober 2019