Dit wordt alweer het 7e catechesejaar dat we kunnen aanbieden in de pastorie van de H. Jacobus de Meerdere. We volgen in de catechese het kerkelijk jaar, we vieren de Hoogfeesten en de verjaardagen van de kinderen. Er zijn momenten van Aanbidding en gelegenheid om het sacrament van de Biecht te ontvangen. Een jaar waarin we met elkaar, zingend, pratend, spelend en biddend op weg zijn met Jezus.
Elke 1e en 3e zondag v.d. maand is er catechese. Deze duurt van 10.15 uur – 11.45 uur en we starten in de Maria ten Hovezaal, Willemstraat 60a.
Jaarbijdrage: €15,00 per kind / €25,00 voor sacramentvoorbereiding (alleen cash betalen is mogelijk)
De kinderen worden dit jaar verdeeld in de volgende groepen:
Lampionnen: groep 1, 2, 3 van de basisschool
Communiegroep: vanaf groep 4 van de basisschool (E.H.Communieviering is op een zondag in mei/juni in de Jacobus de Meerdere in Den Haag)
Lantaarns: groep 4, 5, 6 van de basisschool
Vormselgroep: vanaf groep 7 van de basisschool+tieners (H.Vormselviering op zondag 17 februari in de St. Agneskerk Den Haag.
Voor ouders: elke 1e zondag van de maand tijdens de catechese is er vorming.
gezinscatecheseElke 3e zondag van de maand is er een Gezinsmis om 12.00 uur.
U bent altijd van harte welkom met uw gezin!  We starten op ZONDAG 7 oktober 2018
Info en aanmelding: catechesejacobus@outlook.com
 Een hartelijke groet vanuit het catecheseteam,
Pater Johannes Pio (broeder van Sint Jan), Michiel & Agata Thijssen, Hante Visser, Josef Grosserüschkamp, Ria v Koppen, Frank & Marjon Voncken, Patrick & Annemieke Lubach