Een nieuw jaar ligt voor ons waarin we opnieuw mogen ervaren dat de
Heer met ons meetrekt. Hoe dan ook. We wensen elkaar een gezegend
Nieuwjaar; dit betekent dat dat we elkaar toewensen dat we in alle
gebeurtenissen die komend jaar ons deel zullen zijn zullen ervaren dat de
Heer ons leidt en bemoedigt.

Juist nu we weer midden in een Lock-down zitten en het voor vele mensen
weer een uiterst zware tijd is mogen we op God vertrouwen en op elkaar. Laten we elkaar en de wereld dragen in gebed en laten we als gelovige
christenen naar elkaar omkijken. Als u (jong of ouder) deze periode iets
concreets wil doen; we denken aan boodschappen doen, kaarten sturen,
telefoneren of met een oudere wandelen, meldt u dan aan bij uw geloofsgemeenschap via pastoraatgroep.jacobus@rkdenhaag.nl
Wat voor ons ligt kan niemand zeggen, maar ons geloof schenkt ons hoop
en vertrouwen.

Wij wensen u en uw dierbaren, namens de leden van de Pastoraatgroep en de Beheercommissie, een gezegend en hoopvol Nieuwjaar toe.