Van 28 tot 30 juni heeft Greet Kappers van de geloofsgemeenschap H. Antonius Abt samen met haar zus Marian een retraite begeleid voor tien arbeidsongeschikte mensen in de Onze Lieve Vrouwe Abdij in Oosterhout. De retraite werd georganiseerd door de parochie Maria Sterre der Zee met gedeeltelijke subsidie van de Katholieke Stichting voor Geestelijke Vorming in Voorburg. Greet doet verslag.

De O.L. Vrouwe Abdij in Oosterhout
De O.L. Vrouwe Abdij in Oosterhout

De abdij heeft een ingetogen sfeer van stilte en bezinning, wat naadloos aansluit bij het programma van de retraite. Doel is de deelnemers te helpen levenskracht en inspiratie op te doen omdat het niet meer kunnen deelnemen aan het arbeidsproces voor de meesten als een last wordt ervaren. Mensen voelen zich afgedankt, zien zichzelf soms als nutteloze parasieten die vegeteren op kosten van de samenleving en vragen zich af: ben ik nog wel van waarde nu ik niet meer actief mee kan doen.
 
De Abdijwinkel
De abdijwinkel

Ons programma is erop gericht deze negatieve spiraal van gedachten en gevoelens te doorbreken. Ook het bijwonen van vieringen in de kloosterkerk is daarvan een onderdeel. De gastenzuster van de Benedictinessen vertelt de groep over het kloosterleven en over haar geloof en wat dat voor mensen kan betekenen: wij zoeken God, maar God zoekt ons ook. Haar uitspraak: “Ieder mens is gewild, ik ben gewild, jij bent gewild” raakt de kern van de geestelijke nood van de aanwezigen.
Deelnemers hebben dierbare voorwerpen van thuis meegebracht die symbool staan voor wat hen door het leven draagt. Ze maakten tekeningen over hoop en verlangen. Ze deelden lief en leed in kleine en in grote groep. Na het bijwonen van de completen sloten we de dag af door het samen zingen van het Taizé-lied: Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft.
Tekeningen van hoop (foto's Greet Kappers)
Tekeningen van hoop (foto’s Greet Kappers)

Het waren bijzondere dagen met ontroerende ontmoetingen. Enkele reacties van deelnemers:

  • “Ik ben dankbaar en bevoorrecht. Ik kan nu anders naar mijn situatie kijken.”
  • “Deze retraite heeft mij erg goed gedaan en verrijkt!”
  • “Ik werd gezien. Ik ben heel dankbaar voor de hulp die ik kreeg en voor de wending in mijn leven. Ik heb geloofsverdieping opgedaan en vertrouwen.”
  • “Ik heb het gevoel er te mogen zijn.”
  • “Deze retraite heeft mij verlost van de verwarring die mij als een wespenplaag omgaf en me bewust gemaakt van mijn innerlijke kracht en rust. De ontmoeting met anderen is een verrijking en een zegen!”

Marian en ik zijn dankbaar dat wij deze groep mochten begeleiden. Hartelijk dank aan onze parochie voor de steun en het vertrouwen en natuurlijk ook dank aan de Katholieke Stichting voor Geestelijke Vorming.