De Katechismus van de Katholieke Kerk spreekt in artikel 2030 over onze roeping tot heiligheid. Van de Kerk ontvangen we de genade van de Sacramenten die ons ondersteunen op onze levensweg. Van de Kerk leren wij hoe we kunnen voortgaan op de weg van heiligheid; wij zien het voorbeeld in het leven van de Heilige Maagd Maria; wij ontdekken deze weg in het getuigenis van hen die ernaar leven, in de geestelijke traditie en in de lange geschiedenis van de heiligen die de liturgie viert op het ritme van hun feesten en gedenkdagen.

Een eerste stap op deze weg van heiligheid kan liggen in het naleven van de vijf geboden van de Kerk. Deze geboden worden ons aangereikt om onze verbondenheid met Christus in stand te houden. De vijf geboden zijn:
1. De verplichte feestdagen vieren als zondag.
2. Op zon- en feestdagen aan de Heilige Mis deelnemen.
3. Op Aswoensdag en Goede Vrijdag vasten én geen vlees gebruiken.
4. Tenminste éénmaal per jaar het Sacrament van de Biecht ontvangen.
5. In de Paastijd de Heilige Communie ontvangen.

Wellicht is het makkelijker ze in deze vorm te onthouden:
“Zon- en feestdag zult gij eren. Op boet- en vrijdag vlees ontberen. Houd de vasten ongeschonden. Biecht minstens eens per jaar uw zonden. En nut rond Pasen ’t Brood des Heren.”